Pożyczka Wiadomości branżowe

Zmiany w ofercie depozytowej Banku Pocztowego

Bank Pocztowy podwyższył 1 października oprocentowanie lokaty 6 miesięcznej do 6%. Równocześnie zmianie uległy parametry Kont Oszczędnościowych. Od 1 października br. Klienci mogą lokować swoje oszczędności na atrakcyjniejszych warunkach

Bank Pocztowy podwyższył 1 października oprocentowanie lokaty 6 miesięcznej do 6%. Równocześnie zmianie uległy parametry Kont Oszczędnościowych.

Od 1 października br. Klienci mogą lokować swoje oszczędności na atrakcyjniejszych warunkach w ramach lokaty 6M. Oprocentowanie wynosi teraz 6% w skali roku. Zmiana dotyczy lokat otwieranych we wszystkich kanałach obsługi: w Urzędach Pocztowych i Placówkach Banku, w Call Center, a także w sklepie internetowym. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 500 zł.

Zmiany w Kontach Oszczędnościowych dotyczą podwyższenia do 200 tys. zł kwoty przy Pocztowym Koncie Oszczędnościowym, od której Bank oferuje oprocentowanie 5,5% oraz zmiany oprocentowania Nowego Konta Oszczędnościowego, które wynosi obecnie 2%.

Bank Pocztowy daje swoim Klientom możliwość ulokowania środków w elastycznych terminach, począwszy od 10 dni do 2 lat. Obok zmian w lokacie 6M, atrakcyjną propozycją Banku jest także 5-miesięczna Lokata na piątkę, której oprocentowanie wynosi 5,55%. Minimalna kwota lokaty to 500 zł.

Wszystkie lokaty są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Można je założyć w placówkach Banku Pocztowego, Urzędach Pocztowych, a także poprzez stronę www oraz Call Center.

Dla Klientów, którzy poszukują potencjalnie wyższego zysku, Bank oferuje produkt strukturyzowany, Światowi Giganci, wraz z promocyjną  3-miesięczną Lokatą Gigant, której oprocentowanie wynosi 7% w skali roku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy