XXV subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej w Banku BGŻ

W Banku BGŻ trwa subskrypcja XXV Lokaty Inwestycyjnej. Jej oprocentowanie uzależnione jest od zmiany stawki referencyjnej WIBOR 3M i może osiągnąć nawet 14,4 proc. w dwuletnim okresie lokacyjnym.

Wysokość oprocentowania będzie powiązana z wynikami 24 obserwacji wskaźnika WIBOR 3M prowadzonymi w okresie od 5 marca 2013 do 5 marca 2015.
Bank gwarantuje zwrot 100 proc. zainwestowanej kwoty.

? Na naszą decyzję o zaproponowaniu klientom kolejnego produktu, z którego stopa zwrotu uzależniona jest od zachowania WIBOR 3M wpłynęły prognozy zmian tej stawki ? powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ. W przypadku trafionych obserwacjach WIBOR 3M, klienci inwestujący w ten produkt mają możliwość osiągnięcia znacząco wyższych zysków niż na lokatach o stałej stopie procentowej ? dodał Andrzej Budasz.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł. Bank nie pobiera opłat związanych z otwarciem lokaty. Okres subskrypcji lokaty trwa do 4 marca 2013 r. Lokata jest dostępna w każdym z ponad 400 oddziałów Banku BGŻ.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie internetowej www.bgz.pl

 

Authors
Related posts

Top