Pożyczka Wiadomości branżowe

XVII subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej w Banku BGŻ

W Banku BGŻ rozpoczęła się XVII subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej. Jej oprocentowanie uzależnione jest od wzrostu wartości indeksu WIG20 w perspektywie dwóch lat.

Jeśli wartość indeksu WIG20 po roku trwania lokaty wzrośnie o minimum 10 proc. oraz po dwóch latach wzrośnie o minimum 20 proc. w stosunku do wartości początkowej indeksu, klient otrzyma oprocentowanie w wysokości 25 proc. w skali dwóch lat. Bank daje gwarancję zwrotu 100 proc. zainwestowanej kwoty niezależnie od zmian wartości indeksu WIG20.

- Dane makroekonomiczne na najbliższe lata są bardzo obiecujące, co zwiększa prawdopodobieństwo wypracowania zysku z lokaty. Oczekujemy, że po okresie wolniejszego tempa wzrostu PKB na przełomie lat 2012 i 2013, w drugiej połowie 2013 i w 2014 roku nastąpi znacząca poprawa koniunktury. Dlatego, nie wykluczając krótkoterminowych spadków indeksu WIG20 w najbliższych miesiącach, w okresie trwania lokaty  możemy oczekiwać wyraźnego wzrostu indeksu, co pozwala optymistycznie patrzeć na realizacje założonej strategii inwestycyjnej– powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ.

Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł. Bank nie pobiera opłat związanych z otwarciem lokaty.
Lokata jest dostępna do 30 marca 2012 r. w każdym z ponad 400 oddziałów Banku BGŻ.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie internetowej www.bgz.pl oraz u Doradcy w oddziale Banku BGŻ.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy