Pożyczka Wiadomości branżowe

Wyniki Banku BGŻ – I kwartał 2012 roku. Zysk wyższy o 20 proc.

Skonsolidowany zysk netto Banku BGŻ w pierwszym kwartale 2012 roku był o 20% wyższy niż rok wcześniej oraz o 49% niż w poprzednim kwartale i wyniósł 40,5 mln zł ? wynika z nieaudytowanego sprawozdania spółki.

Głównym czynnikiem wzrostu wyniku finansowego był wynik z tytułu odsetek, które  zwiększyły się o 43% r/r, do 244,8 mln zł, do czego przyczynił się rozwój akcji kredytowej zrealizowanej przy wyższym poziomie marży odsetkowej.

- To był dobry kwartał. Bank kontynuował realizację przyjętej strategii umacniając swoją pozycję w sektorze klientów detalicznych oraz firm z małych i średnich miast. Nasze działania zostały wsparte kampaniami reklamowymi oraz przyznanymi licznymi nagrodami dla naszych produktów. Bank był bardzo widoczny w mediach  ? powiedział Jacek Bartkiewicz prezes zarządu Banku BGŻ.

Kredyty ogółem wzrosły o 21% r/r do 24 209,3 mln zł. W samym pierwszym kwartale znacznie szybciej rosły kredyty mieszkaniowe. Ich sprzedaż wyniosła 274 mln zł i był to pod tym względem najlepszy od 2009 r. kwartał.  Natomiast w tym czasie zahamowaniu uległ wzrost kredytów instytucjonalnych.

Depozyty ogółem wzrosły w pierwszym kwartale 2012 o 10% r/r do 23 397,6 mln zł, głównie za sprawą środków pozyskanych przez uruchomiony w czwartym kwartale 2011 r. pierwszy internetowy bank oszczędnościowy -  BGŻOptima.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 72,2% w porównaniu z 77,5% rok wcześniej. Poprawił się również wskaźnik ROE, który wyniósł 6,1% w porównaniu z 5,4% w I kwartale 2011 roku.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 70 pb wobec 47 pb rok wcześniej. Był niższy niż średnia w sektorze, przede wszystkim dzięki ponadprzeciętnej jakości portfela kredytów dla rolników.

Jednocześnie udział należności nieregularnych w portfelu kredytów i pożyczek brutto wyniósł na koniec marca 2012 r. 6,2% (spadek z 6,5% w marcu 2011 r.).

Współczynnik wypłacalności  wyniósł według stanu na 31 marca 2012 r. 10,2% wobec 11,4% rok wcześniej oraz 9,7% na 31 grudnia 2011 r. Wzrost współczynnika w pierwszym kwartale wynikał z wolniejszego tempa akcji kredytowej oraz  uwzględnienia zysku netto za 2011 r. w funduszach własnych po badaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez audytora.

Według stanu na 31 marca 2012 roku sieć Banku BGŻ liczyła 394 jednostek na terenie całego kraju. W pierwszym kwartale Bank nie otwierał nowych placówek. W  okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku Bank pozyskał 29,5 tysięcy nowych klientów detalicznych oraz 6,5 tysiąca klientów instytucjonalnych. Było to możliwe głównie dzięki udanej kampanii Konta Plus, uznawanego przez wielu ekspertów za najlepszy rachunek osobisty na rynku oraz kampanii kredytu hipotecznego oraz dalszej dobrej sprzedaży pakietów produktowych dla przedsiębiorstw i rolników. Według stanu na koniec marca 2012 roku BGŻOptima obsługiwała ponad 41 tys. klientów.


Przypomnijmy, że w dniu 11 kwietnia 2012 r. Rabobank International Holding B.V. i Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ogłosiły wezwanie do sprzedaży 17 262 669 akcji Banku BGŻ, stanowiących 40,02% kapitału akcyjnego Banku, po 72,5 zł za akcję.
Zapisy w wezwaniu są prowadzone w okresie od 2 do 31 maja. Wezwanie dojdzie do skutku, jeśli złożone zostaną zapisy na co najmniej 6,47 mln akcji, co pozwoliłoby podmiotom Rabobank na zwiększenie łącznego udziału w kapitale akcyjnym BGŻ do 75% oraz wykonywania takiej samej liczby głosów. Wzywający zastrzegł jednak, że może zdecydować się na zakup akcji, w sytuacji gdyby zamierzona liczba była poniżej celu wyznaczonego w wezwaniu. W wezwaniu Rabobank poinformował również, że nie planuje wycofania Banku z GPW. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest DM PKO BP.
26 kwietnia 2012 r. Zarząd Banku przekazał do wiadomości publicznej swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku ogłoszonego łącznie przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. oraz Rabobank International Holding B.V. Zdaniem Zarządu Wezwanie jest zgodne z interesem Banku. Po zapoznaniu się z opinią sporządzoną przez KPMG oraz w oparciu o przestawione przesłanki Zarząd Banku ocenił, że proponowana przez Wzywających w Wezwaniu cena za akcję odpowiada wartości godziwej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Myczkowska

Rzecznik Prasowy Banku BGŻ

[email protected]

tel. (22) 860 43 40

Similar Posts