Tag Archives: wzr

Wyniki Banku BGŻ po III kwartale 2012 roku

Po trzech kwartałach 2012 roku Bank BGŻ osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 77,7 mln zł. Zysk brutto wyniósł 105,5 mln zł. W samym III kwartale 2012 r. zysk netto Banku BGŻ był na poziomie 38,2 mln zł. Na wynik wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody z tytułu odsetek i opłat oraz niższe odpisy na rezerwy.…

Wyniki Grupy BGŻ po półroczu 2012

Zysk netto Grupy BGŻ w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 39,5 mln zł wobec 60,3 mln zł rok wcześniej. Głównym czynnikiem spadku zysku były wyższe odpisy na rezerwy.- Obserwujemy znaczącą poprawę w wynikach naszych głównych linii biznesowych. Niestety jednorazowe zdarzenie w drugim kwartale skutkujące koniecznością utworzenia rezerw niekorzystnie wpłynęło na nasz zysk.…

Po raz drugi Kabecjanie dali radę

Dobiegła końca II edycja programu edukacyjnego „Kabecjanie dają radę”, realizowanego przez Kredyt Bank, jego korporacyjną fundację, Stowarzyszenie Laboratorium Troski i PCK. W projekcie wzięło udział 20 tys. uczniów z województw: małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Dzięki kabecjańskim lekcjom aż o 46% wzrósł poziom wiedzy uczniów klas I o zasadach bezpieczeństwa na co dzień.…
Top