Tag Archives: skierowanych

?Przekaz ku przyszłości? Banku Pocztowego

Bank Pocztowy wspiera Fundację „Pocztowy Dar”. 15 czerwca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków. W tym roku Fundacja „Pocztowy Dar” ufunduje 75 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich, którzy nie ukończyli 20 roku życia. Stypendia w wysokości 3500 zł będą wypłacane w trakcie roku szkolnego 2012/13.…
Top