Tag Archives: piotr

Nowy Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W dniu 25 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała z dniem 1 lipca 2012 r. pana Radosława Sałatę na Członka Zarządu Banku.  Pan Radosław Sałata jako Członek Zarządu Banku Pocztowego od 1 lipca 2012 r. odpowiedzialny będzie  za Obszar Bankowości Rozliczeniowej i Instytucjonalnej.…

Zmiana w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Z dniem 1 czerwca 2012 r. decyzję o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego, przyjętą przez Radę Nadzorczą, podjął Piotr Gawron. Zarządzie Banku Pocztowego pełnił nadzór nad bankowością rozliczeniową, instytucjonalną i mikrofirm oraz Pionem Informatyki. Piotr Gawron z Bankiem Pocztowym związany był od 2009 r.…
Top