Tag Archives: od 2

Planowana przerwa w dostępie do usług

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi 14 października 2012 r. w godzinach od 2:00 w nocy do 10:00 rano nastąpi przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej (eBGŻ, eBGŻ Firma). Infolinia (TeleBGŻ) będzie działała wyłącznie w trybie informacyjnym. Możliwa będzie realizacja transakcji dokonywanych kartami oraz wypłaty z bankomatów.Za…

Dwa lata z blogiem Banku Pocztowego

Blog edukacyjny Banku Pocztowego s?u?y rad? ju? od 2 lat. W tym czasie ukaza?o si? 95 artyku?ów. 19 lipca 2010 roku swoj? dzia?alno?? rozpocz?? internetowy dziennik prowadzony przez Bank Pocztowy. Autorami notatek s? eksperci z poszczególnych Departamentów Banku. W ci?gu dwóch lat opublikowali 95 artyku?ów…

Lokata Inwestycyjna Euro/Złoty w Banku BGŻ

W Banku BGŻ rozpoczęła się  subskrypcja rocznej Lokaty Inwestycyjnej Euro/Złoty. Potrwa ona do 1 sierpnia 2012 r. Oprocentowanie uzależnione jest od zachowania kursu EUR/PLN w okresie od 2 sierpnia 2012 r. do 2 sierpnia 2013 r. Wartość kursu EUR/PLN z każdego wtorku będzie porównywana z wartością kursu z dnia 6 sierpnia 2012 r.…
Top