Tag Archives: nik

Dalszy dynamiczny wzrost w ciągu trzech kwartałów 2012 r. i aktualizacja Strategii Banku Pocztowego

Bank Pocztowy zanotował 27,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto (więcej o ponad 68% r/r) w ciągu trzech kwartałów 2012 r. Ponadto Bank zaktualizował swoją Strategię na lata 2012-2015, nadal dążąc do osiągnięcia liczby 3 mln obsługiwanych Klientów.  ? W ciągu trzech kwartałów br.…

Grupa Kredyt Banku po II kwartale

W drugim kwartale 2012 roku Grupa Kredyt Banku wypracowała zysk netto w wysokości 62,5 mln zł wobec 56,1 mln zł w I kwartale tego roku. Depozyty klientów w ciągu II kwartału wzrosły o ponad 1,1 mld zł, a wskaźnik kredyty/depozyty ukształtował się na poziomie 98,8%.…

Bank BGŻ po raz trzeci wspiera Tour de Pologne Amatorów

Bank BGŻ i Langteam po raz trzeci razem zorganizują prestiżowy wyścig dla kolarzy amatorów: 3. Tour de Pologne Amatorów. W tym roku po raz pierwszy  Langteam  przygotował dwa wyścigi dla miłośników szosowego ścigania. Pierwszy odbedzie się  10 lipca w Karpaczu  na otwarcie zawodowego Tour de Pologne, natomiast drugi  15 lipca w gościnnej dla kolarzy Bukowinie Tatrzańskiej.…

Wzrost zysku netto Grupy BGŻ o 158,8% w pierwszym półroczu 2011 roku

Zysk netto Grupy BGŻ w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 60,3 mln zł i był o 158,8 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2010 roku. Głównymi czynnikami wzrostu była poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.…

?Otwórzmy Głowy? czyli ?Możesz na Mnie Polegać? w praktyce

Fundacja BGŻ promuje dobre praktyki zaangażowania lokalnego i wspiera lokalny wolontariat młodych. Wsparcie udzielone 17-letniej uczennicy z Warszawy jest najlepszym przykładem jak niewiele potrzeba, by pomagać innym i realizować swoje marzenia. Jak mądrze spędzić wakacje jednocześnie pomagając innym? Uczy nas tego Marysia, uczennica II liceum  w Warszawie, osoba pełna energii  i zapału, z głową pełną pomysłów.…
Top