Tag Archives: kana

Dwa lata z blogiem Banku Pocztowego

Blog edukacyjny Banku Pocztowego s?u?y rad? ju? od 2 lat. W tym czasie ukaza?o si? 95 artyku?ów. 19 lipca 2010 roku swoj? dzia?alno?? rozpocz?? internetowy dziennik prowadzony przez Bank Pocztowy. Autorami notatek s? eksperci z poszczególnych Departamentów Banku. W ci?gu dwóch lat opublikowali 95 artyku?ów…

Nowy Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W dniu 25 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała z dniem 1 lipca 2012 r. pana Radosława Sałatę na Członka Zarządu Banku.  Pan Radosław Sałata jako Członek Zarządu Banku Pocztowego od 1 lipca 2012 r. odpowiedzialny będzie  za Obszar Bankowości Rozliczeniowej i Instytucjonalnej.…
Top