Tag Archives: deloitte

Kredyt Bank z Godłem Jakość Obsługi 2012

Kredyt Bank zajął II miejsce w kategorii banki w rankingu Jakość Obsługi Klientów 2012. Otrzymał Godło Jakość Obsługi 2012 i tym samym znalazł się w zestawieniu TOP 100 Najprzyjaźniejszych Firm w Polsce. Kredyt Bank zajął II miejsce w kategorii banki w zestawieniu przygotowywanym już po raz piąty przez Program Jakość Obsługi.…

Bank Pocztowy drugi na rynku w przyroście ROR

Liczba rachunków bieżących w Banku Pocztowym wzrosła w pierwszym kwartale 2012 r. o 52 tysiące. Przyrost ten plasuje Bank na drugim miejscu na rynku*. Na koniec marca 2012 r., Bank prowadził już 567 tys. kont osobistych. Pierwszy kwartał był kontynuacją dynamicznego rozwoju Banku Pocztowego, dzięki czemu Bank utrzymał drugą pozycję na rynku w akwizycji rachunków bieżących dla Klientów indywidualnych.…
Top