?Światowi Giganci? w ofercie Banku Pocztowego

2 lipca br. Bank Pocztowy wprowadził do swojej oferty produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie „Światowi Giganci”. Równocześnie wycofana została lokata 24 miesięczna - „Zysk co miesiąc”.
 
„Światowi Giganci” to rozszerzenie oferty Banku Pocztowego w zakresie długoterminowego  lokowania oszczędności. Jest to  produkt strukturyzowany stworzony przy współpracy z Open Life TU Życie S.A., adresowany do osób, które poszukują możliwości osiągnięcia wyższego zysku w porównaniu ze standardową lokatą bankową.

Okres ubezpieczenia określony jest na 2 lata. Do naliczania potencjalnego zysku wykorzystany zostaje koszyk 20 globalnych, dobrze rozpoznawalnych marek (m.in. Adidas, Apple, Toyota, Samsung). Zdywersyfikowany wachlarz spółek pod względem branży przemysłu, jak i geograficznym zwiększa szansę na uzyskanie dobrych wyników finansowych. Czas, kiedy można przystąpić do ubezpieczenia (czyli pierwszy okres subskrypcji) w przypadku tego produktu wynosi 1 miesiąc: od 2 do 31 lipca 2012 r. Minimalna kwota wystarczająca do rozpoczęcia inwestycji wynosi 3 tys. zł.

„Światowi Giganci” są nowością w naszej ofercie. Produkt zapewnia możliwości inwestycyjne dla osób, które akceptują aktywniejsze formy lokowania pieniędzy, niż w przypadku standardowej lokaty lub konta oszczędnościowego. Zaletą „Światowych Gigantów” jest gwarancja minimalnego zysku na poziomie 4% w całym okresie ubezpieczenia (24 miesiącach), przy jednoczesnym zachowaniu 100% gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału – mówi Karolina Stefanowicz, zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Bankowości Pocztowej.

Potencjalny zysk naliczany jest codziennie i jego wysokość zależy od tego, czy wszystkie spółki z koszyka znajdą się poniżej czy powyżej ustalonych poziomów wyceny. Maksymalny zysk po 2 latach może wynieść 30%.

Z produktu można skorzystać tylko w sieci własnej Banku Pocztowego – Placówkach, w tym w Mikrooddziałach. Bank na swojej stronie udostępnił linki do notowań spółek oraz wzór do obliczania rezultatów inwestycji.

Partnerem Banku przy wdrożeniu ubezpieczenia na życie i dożycie „Światowi Giganci” jest znane na polskim rynku Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. – Cieszy nas nawiązanie współpracy z Bankiem Pocztowym, szczególnie, że to obecnie jedyny produkt strukturyzowany w ofercie tej instytucji –  mówi Piotr Nowak, członek Zarządu Open Life TU Życie S.A. – Oddajemy w ręce klientów produkt będący idealnym uzupełnieniem dobrze zaplanowanego i zdywersyfikowanego portfela – dodaje.

Nie jest to jedyna zmiana w ofercie Banku Pocztowego. Bank 2 lipca wycofał lokatę 2-letnią o stałym oprocentowaniu „Zysk co miesiąc”. Klienci nadal mogą skorzystać z lokaty 24-M o oprocentowaniu zmiennym w wysokości 5%.

Dla Klientów, którzy cenią sobie metody oszczędzania przynoszące z góry określony, gwarantowany zysk Bank Pocztowy posiada szeroką ofertę produktów depozytowych. Składają się na nie: Pocztowe Konto Oszczędnościowe, którego oprocentowanie może wynieść nawet 6% w skali roku, a także lokaty terminowe i internetowe o długości od 10 dni do 2 lat. Minimalna kwota wystarczająca do założenia lokaty wynosi 500 zł.

Authors
Related posts

Top