Wiadomości branżowe

Strategic Sourcing, Outsourcing i Vested ? Strategia kooperacji w praktyce

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
Teaser

Rozwój outsourcingu na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat spowodował znaczący wzrost złożoności procesów zaopatrzenia. Trendy gospodarcze pokazują, że obecnie żadna organizacja biznesowa nie może działać na rynku bez delegowania części swoich działań innym przedsiębiorstwom. Zmiany na rynku są coraz bardziej nieprzewidywalne a modele współpracy klient ? dostawca również podlegają ciągłym przeobrażeniom.

Ogromnego znaczenia nabierają strategiczne źródła pozyskiwania surowców, półproduktów, wyrobów gotowych oraz usług. Zjawisko to nosi nazwę strategic sourcing. Zlecanie wykonywania całych procesów na zewnątrz przedsiębiorstwa, zwane outsourcingiem oraz kompleksowe zarządzanie dostawcami wymagają od każdej strony tych procesów zupełnie nowych umiejętności i kompetencji. Dlatego też program studiów podyplomowych  ?Strategic Sourcing, Outsourcing i Vested - Strategia kooperacji w praktyce?  jest ukierunkowany na kształcenie wysokiej klasy specjalistów, działających w obszarze współpracy z firmami zewnętrznymi. Jednocześnie odpowiada na potrzeby pracodawców w zakresie wyspecjalizowanych kadr w obszarach zakupowych, zaopatrzeniowych, logistyki kontraktowej, produkcji kontraktowej i outsourcingu usług oraz procesów biznesowych. Program prowadzony jest we współpracy z Chartered Institute of Cooperation (www.cioc.pl), certyfikowanym Center of Excellence Vested - pierwszym w Polsce i jednym z dwóch w Europie, z wykorzystaniem najnowszych opracowań w zakresie logistyki, logistyki produkcji, organizacji łańcuchów dostaw, m.in. Uniwersytetu Tennessee oraz organizacji Vested (www.vestedway.com).

- Tylko potrafiąc budować odpowiednie sojusze z dostawcami i klientami można zapewnić sobie przewagę konkurencyjną i wysokie zyski. Studia te stanowią unikalny program, przeznaczony zarówno dla klientów, zlecających usługi logistyczne, produkcyjne i procesy biznesowe, jak również ich wykonawców. Umiejętności tutaj zdobyte są kluczowe zarówno w procesach planowania strategicznego, jak również działalności operacyjnej każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy formy prawnej firmy. Są to studia dla osób, które planują swoją przyszłość i są świadome zmian, zachodzących w gospodarce światowej. ? ocenia  Piotr Polak, Prezes Zarządu Chartered Institute of Cooperation,  kierownik studiów ?Strategic Sourcing, Outsourcing i Vested ? Strategia kooperacji w praktyce?.

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę z zakresu procesów kontraktacji, outsourcingu, zakupów i zaopatrzenia oraz uregulowań prawnych stosowanych w procesach kontraktacji,  nauczą się zastosowania optymalnego modelu kontraktacji dla różnych uwarunkowań gospodarczych i biznesowych (w tym również off-shoring, insourcing, outlicensing, Vested), poznają metody i techniki skutecznego zarządzania procesami kontraktacji, z głównym zogniskowaniem na osiąganie korzyści finansowych.

Program obejmuje 208 h zajęć z następujących zakresów tematycznych:

wprowadzenie do kontraktacji produkcji i usług, outsourcing i insourcing, usługi wspólne i outsourcing procesów biznesowych (PBO),  offshoring, nearshoring, przenoszenie produkcji i usług za granicę, modele biznesowe oraz mapowanie procesów w procesach kontraktacji, wycena oferty, elementy rachunkowości zarządczej i wykorzystanie rachunku kosztów działań, rentowność kontraktu, etapy procesu przetargowego w procesach kontraktacji, zarządzanie projektowe w procesach kontraktacji, zarządzanie ryzykiem w procesach kontraktacji oraz typowe błędy w procesach kontraktacji, strona prawna kontraktacji, typy umów oraz arbitraż, negocjacje i renegocjacje umów, inlicensing / outlicensing, emocjonomika, zarządzanie relacjami, ekonomia behawioralna i ekonomia innowacji, najlepsze praktyki i benchmarking.

Kadra  składa się z wykładowców ? praktyków oraz ekspertów z doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania projektów sourcingowych, outsourcingowych i Vested w różnych branżach:

Jacek Machocki ? były prezes zarządu Schenker oraz PEKAES SA, obecnie niezależny doradca, Magdalena Płoszajska - ekspert w zakresie mapowania procesów, audytów wewnętrznych i zewnętrznych,  Bogdan Kozer - jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce Kierowników Projektów w zakresie realizacji dużych inwestycji budowlanych (m.in. Galeria Copernicus, fabryka Hempel, hala Koszyki),  Andrzej Zawistowski - Senior International Manager tworzący i efektywnie zarządzający zespołami d/s logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym,Romuald Małysz ?wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją w fabrykach   w międzynarodowych koncernach, zarządzaniu dużymi zespołami pracowników,  Piotr Polak - ekspert w zakresie łańcuchów dostaw, logistyki, produkcji i outsourcingu, obecnie zarządza Chartered Institute of Cooperation, jedynym w Polsce Center of Excellence Vested,  Jacek Olszewski - Principal, Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska Miebach Consulting, Piotr Siwicki -  wieloletni praktyk międzynarodowego biznesu i logistyki, przewodniczący Rady  Klastra Transportu Spedycji i Logistyki w Świebodzinie.

Więcej informacji o kadrze i kierunku znajduje się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/strategic-sourcing-outsourcing-i-vested-strategia-kooperacji-w-praktyce/

 

www.ckp.lazarski.pl

A to już wiesz?  Global Finance: mBank najlepszy w internecie
Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy