Pożyczka Wiadomości branżowe

Rabobank informuje o zamiarze połączenia swoich spółek zależnych – Banku BGŻ z Rabobank Polska

Zgodnie ze zobowiązaniem wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz informacją opublikowaną w prospekcie emisyjnym Banku BGŻ w 2011 roku, Rabobank informuje, iż dołoży wszelkich starań aby zarejestrować  fuzję pomiędzy Bankiem BGŻ i Rabobank Polska przed  końcem 2013 r. jednak nie później niż w połowie 2014 roku. Dodatkowo Rabobank planuje zmniejszyć zaangażowanie kapitałowe w Banku BGŻ z obecnych 98 proc. do 75 proc., nie później niż  do połowy 2016 roku.

Dzięki fuzji pomiędzy Rabobank Polska i Bankiem BGŻ, wykorzystana i połączona zostanie wiedza sektorowa i rynkowa obu spółek zależnych Rabobanku w celu dalszej optymalizacji usług oferowanych klientom.

W wyniku wezwania ogłoszonego 11 kwietnia 2012 Rabobank zwiększył swój udział w kapitale i głosach w  Banku BGŻ do 98 proc. Rabobank zadeklarował w wezwaniu, że zamierza utrzymać obecność Banku BGŻ na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), zgodnie z oczekiwaniami KNF. Rabobank zamierza zwiększyć płynność akcji (free float) nie później niż  do połowy 2016 roku, do poziomu 25%, poprzez sprzedaż lub emisję nowych akcji.  Z 75 proc. udziałem w kapitale  Rabobank nadal będzie utrzymywał  pakiet kontrolny w Banku BGŻ.

W celu uzyskania dodatkowych informacji  prosimy o kontakt:

Milou Verhaegh
+ 31 (0) 30 216 3732 
Fax: (030) 2161916
[email protected]

 

Od 22/12 do 4/12 kontakt z Hendrik Jan Eijpe :
Hendrik Jan Eijpe
+31 (0) 6-22031978 / + 31 (0)30-2130869
[email protected]

 

Rzecznik Prasowy Banku BGŻ
Aleksandra Myczkowska
+48 (0)22 860 4340
[email protected]

 

Komunikacja Rabo Polska
Katarzyna Wajda
+48 (0)22 278 8214
[email protected]

Similar Posts