Wiadomości branżowe

PR zaczyna się wewnątrz

Komunikacja wewnętrzna w firmie pełni kluczową rolę nie tylko w odniesieniu do efektywności i spójności prowadzonych działań, realizowanych projektów. To także ona jest bowiem zalążkiem budowy wizerunku. Aktywne działania podejmowane na zewnątrz już dawno przestały być wystarczające. Efektywność wewnętrznej komunikacji stanowi fundament dobrego

Komunikacja wewnętrzna w firmie pełni kluczową rolę nie tylko w odniesieniu do efektywności i spójności prowadzonych działań, realizowanych projektów. To także ona jest bowiem zalążkiem budowy wizerunku. Aktywne działania podejmowane na zewnątrz już dawno przestały być wystarczające.

Efektywność wewnętrznej komunikacji stanowi fundament dobrego zarządzania, zarówno w obszarze motywacji, jak też podejmowania decyzji, oceny i analizy działań. Dialog kształtowany w świadomy sposób jest najlepszym, a jednocześnie niezbędnym budulcem relacji wewnętrznych. To też środek zapobiegawczy w stosunku do kryzysów, które nierzadko przesądzają o skutkach współpracy. To wszystko wpływa zaś bezpośrednio na atmosferę, która jest składową satysfakcji i motywacji. Wszystkie te elementy są więc niczym system naczyń połączonych, dlatego właśnie o cały wewnętrzny PR naprawdę warto zadbać.

Oczywiście sposoby budowania wewnętrznego PR-u uzależnione są przede wszystkim od wielkości firmy, jej charakteru, branży, jak też w końcu od możliwości finansowych. Szczególnie, że metod służących temu celowi jest naprawdę wiele, nawet jeżeli niektórym wciąż się wydaje, że wątek ten otwiera się i kończy na wyjazdach motywacyjno ? integracyjnych czy firmowych imprezach. Komunikacja wewnętrzna, jako bardzo istotny składnik PR-u, budowana jest każdego dnia. W niej swoje korzenie ma cała kultura organizacyjna, przy jej użyciu wprowadza się też zmiany oparte na dobrych praktykach ? komentuje Katarzyna Kołodziejczyk, Key Account Manager GRUPA 365 NET.

W ramach podstawowych narzędzi wewnętrznego PR-u warto wymienić mailing i cały system audiowizualnej komunikacji z uwzględnieniem stosowanych narzędzi, adekwatnych do potrzeb i wielkości firmy. Świetnie sprawdzają się również spotkania z zarządem, listy zarówno z okazji szczególnych, jak i okresowe o charakterze podsumowująco ? motywującym. Duże firmy mogą pozwolić sobie też na tworzenie wewnętrznego newslettera czy organizację konkursów.

Chociaż rzeczywiście wydaje się, że paleta po którą mogą sięgać duże organizacje jest nieporównywalnie szersza od tej dostępnej dla niewielkich firm, trzeba pamiętać, że każdy wysiłek podjęty w celu budowy wewnętrznego PR-u po prostu się opłaca. To właśnie pracownicy są bowiem świetnymi ambasadorami marki, a ich lojalność i wierność ma bezpośredni wpływ na koszty generowane przez organizację.  


dostarczył infoWire.pl
Źródło GRUPA 365 NET. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy