Pożyczka Wiadomości branżowe

Obligacje podporządkowane Banku Pocztowego zaliczone do funduszy uzupełniających

26 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie 50 mln zł z emisji obligacji serii C do funduszy uzupełniających Banku Pocztowego.

? Dzięki wzmocnieniu bazy kapitałowej będziemy mogli utrzymać akcję kredytową na oczekiwanym przez nas poziomie zakładanym w Strategii Banku. Zgodnie z zaktualizowaną Strategią na lata 2012-2015 koncentrujemy się na produktach najbardziej rentownych, jak kredyty gotówkowe w segmencie detalicznym. Jednocześnie będziemy bardziej aktywni na rynku mikro- i małych przedsiębiorstw ? powiedział Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Bank wyemitował 5 tys. obligacji podporządkowanych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 000 zł każda, oprocentowaniu zmiennym ustalanym jako WIBOR 6M + marża w wysokości 350 pb, wynosząca 8,44% w pierwszym okresie odsetkowym. Termin wykupu został ustalony na 5 października 2022 roku. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 50 mln zł.

? Nasza październikowa, II emisja obligacji podporządkowanych serii C cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród instytucji: przewyższało ono zaoferowaną pulę. Porównując emisję z października do naszej pierwszej emisji z lipca 2011 roku, widać znacząco większe zainteresowanie Bankiem Pocztowym, jak również zaufanie udzielone przez rynek dla naszego projektu ? dodał prezes Banku Pocztowego.  Najlepszym tego potwierdzeniem jest niższa marża o 25 pb w stosunku do emisji z przed roku, pomimo iż nie jest oferowane dodatkowe podwyższenie marży o 150 pb po upływie 5 lat.

Bank zamierza wprowadzić obligacje serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst) w ciągu 3 miesięcy od dnia 26 listopada br. W tym dniu Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie środków z tych obligacji do funduszy uzupełniających.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #adresowana   #asnych   #blisko   #cznej   #dynamik   #dyrektor   #faktoringowych   #faktoringu   #finansowania   #jako   #jest