Pożyczka Wiadomości branżowe

Obligacje Banku Pocztowego wprowadzone do obrotu

Bank Pocztowy 27 sierpnia 2012 r. wprowadził do obrotu na ASO GPW (Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych) obligacje serii B, o łącznej wartości emisji 200 mln zł, które wyemitował 10 lipca br. ? Wyemitowane obligacje

Bank Pocztowy 27 sierpnia 2012 r. wprowadził do obrotu na ASO GPW (Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych) obligacje serii B, o łącznej wartości emisji 200 mln zł, które wyemitował 10 lipca br.

? Wyemitowane obligacje spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Popyt był wyższy niż zaoferowana pula. Zintensyfikowany rozwój Banku Pocztowego w ostatnich latach i dobre wyniki potwierdzają, że Bank obrał prawidłowy kierunek strategiczny i staje się atrakcyjnym obiektem inwestycyjnym ? mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Wprowadzenie obligacji do obrotu na rynek Catalyst znacznie ułatwi obrót wtórny tym instrumentem. Oznacza to, że już od poniedziałku instytucje, które weszły w posiadanie obligacji Banku Pocztowego będą mogły zawierać transakcje z innym podmiotami. Jest to realizacja zobowiązania, które Bank zawarł w Warunkach Emisji.

W ramach serii B Bank wyemitował 20 tys. sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i oprocentowaniu zmiennym, ustalonym jako WIBOR6M + marża w wysokości 170 Pb, wynoszącym 6,85% w pierwszym okresie odsetkowym. Obligacje zostały zaoferowane w ofercie prywatnej i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Jest to pierwsza seria obligacji wyemitowanych w ramach uruchomionego w drugim półroczu tego roku Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość Programu wyemitowanych obligacji  wyniesie 400 mln zł.  Dzień wykupu obligacji ustalono na 10 lipca 2014 r.  Organizatorem emisji jest BRE Bank S.A.

Warto przypomnieć, że 2 grudnia 2011 r. Bank Pocztowy zadebiutował na rynku Catalyst. Jest to druga emisja obligacji, wcześniej Bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości 47 mln zł.

A to już wiesz?  Ogłoszono konkurs na najlepszy biznes plan z Bankiem Pocztowym

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy