Pożyczka Wiadomości branżowe

Nowy Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W dniu 25 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała z dniem 1 lipca 2012 r. pana Radosława Sałatę na Członka Zarządu Banku. 

Pan Radosław Sałata jako Członek Zarządu Banku Pocztowego od 1 lipca 2012 r. odpowiedzialny będzie  za Obszar Bankowości Rozliczeniowej i Instytucjonalnej.

Wcześniej Radosław Sałata pracował jako ekspert w firmie doradztwa strategicznego AT Kearney, gdzie realizował projekty w sektorze finansowym związane m.in. z restrukturyzacją  sieci detalicznej sprzedaży usług finansowych, opracowaniem wdrożenia produktów bankowych dla klientów korporacyjnych oraz przygotowaniem feasibility study wprowadzenia na rynek nowoczesnej instytucji finansowej z istotną rolą zdalnych kanałów dostępu.

W  latach 2007-2008, jako współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu spółki Finamo S.A., odpowiadał za zbudowanie ogólnopolskiej, niezależnej firmy doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych oraz MSP. Wcześniej, w latach 2005-2007 wprowadzał na polski rynek Eurobank EFG, pod nazwą handlową Polbank EFG, gdzie jako Dyrektor ds. Sieci Partnerskich oraz Wiceprezes Zarządu Polbank Dystrybucja sp. z o.o. był odpowiedzialny za stworzenie i zarządzanie siecią oddziałów franczyzowych, sprzedażą mobilną i brokerską. Przed podjęciem pracy w sektorze bankowym Pan Radosław Sałata odpowiadał za kształtowanie polityki taryfowej operatora telefonii komórkowej Polkomtel S.A.

Radosław Sałata jest absolwentem Rachunkowości i Zarządzania Finansami (Wydział Zarządzania) oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) Uniwersytetu Łódzkiego.

Z dniem 1 czerwca 2012 r. decyzję o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego, przyjętą przez Radę Nadzorczą, podjął Piotr Gawron.

Similar Posts