Nowa pożyczka hipoteczna Banku Pocztowego dla mikroprzedsiębiorstw

2011-07-11 Bank Pocztowy SA

Notatka prasowa

Nowa pożyczka hipoteczna Banku Pocztowego dla mikroprzedsiębiorstw

Bank Pocztowy wprowadził do swojej oferty pożyczkę z zabezpieczeniem
hipotecznym dla mikroprzedsiębiorstw. Jej maksymalna wartość wynosi 1
milion złotych.
Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest na dowolny cel związany z
działalnością gospodarczą firmy. Charakteryzuje się ona długim okresem
spłaty, wynoszącym od 12 miesięcy aż do 300 miesięcy. Kwota pożyczki
może wynieść od 50 tys. zł aż do 1 mln zł.
Istotnym elementem nowej oferty Banku Pocztowego jest rodzaj
zabezpieczenia. Może to być nieruchomość mieszkalna wnioskodawcy, jak
również nieruchomość osoby trzeciej. Kwota pożyczki nie może jednak
przekroczyć 60% wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem
spłaty. Bank Pocztowy dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu przez
więcej niż jedną nieruchomość.
Marża pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym w Banku Pocztowym wynosi
3,7% natomiast prowizja 3%. Pożyczka może zostać przeznaczona na
spłatę zobowiązań w innym banku. Bank nie wymaga ubezpieczenia
pożyczki – wymagane jest tylko ubezpieczenie nieruchomości od ognia i
innych zdarzeń losowych wraz z cesją umowy na Bank. Klient może
ubezpieczyć swoją nieruchomość w dowolnej firmie.
Pełna oferta produktów dla mikroprzedsiębiorstw jest dostępna na
stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl . Mikroprzedsiębiorcy mogą
skorzystać w Banku Pocztowym m.in. z kredytu w Pocztowym Koncie
Firmowym , którego kwota wynosi od 2,1 tys. zł do 100 tys. zł.

Authors
Related posts

Top