Wiadomości branżowe

Najlepszy kwartalny wynik komercyjny

Bank Pekao osiągnął w trzecim kwartale 2013 skonsolidowany zysk netto w wysokości 655,4 mln  zł, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 11,6%, utrzymując jednocześnie bardzo bezpieczny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie 19,4%. Zysk netto z działalności podstawowej, po wyłączeniu wyników zbytego PJSC UniCredit Bank Ukraina oraz  zysków ze sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży, wzrósł  o 3,8% netto kw/kw do 620,8 mln zł, dzięki poprawie wyniku operacyjnego o 5,7% kw/kw do 928,4 mln zł. Przychody wzrosły o 1,8% do 1 791,7 mln zł, przy jednoczesnym utrzymaniu ścisłej kontroli kosztów które spadły o 2,1% kw/kw do poziomu 863,4 mln zł. Bank odnotował wzrost sprzedaży kluczowych produktów detalicznych o 13,4% kw/kw oraz przyspieszył proces pozyskiwania klientów. W trzecim kwartale Pekao pozyskał 126 tys. nowych klientów, osiągając  300 tys. nowych klientów od początku roku.

Zysk netto z działalności podstawowej w trzecim kwartale wzrósł o 3,8% i wyniósł 620,8 mln zł. Było to możliwe dzięki znaczącej poprawie wyniku operacyjnego o 5,7% kw/kw i stabilizacji kosztów ryzyka.

Dochody wzrosły o 1,8% kw/kw do 1 791,7 mln zł dzięki wzrostowi wszystkich głównych kategorii. Wynik odsetkowy netto wzrósł o 0,4% kw/kw do 1 060,6 mln zł dzięki stabilizacji marży odsetkowej netto na poziomie 3,2% oraz wzrostowi wolumenów, natomiast wynik z opłat i prowizji wzrósł o 1,4 % kw/kw.

Bank utrzymał skuteczną kontrolę kosztów, które obniżyły się o 2,1% kw/kw do poziomu 863,4 mln zł, dzięki czemu współczynnik kosztów do dochodów wyniósł 48,2%. Koszty ryzyka ustabilizowały się na poziomie 72 pb.

Dzięki silnemu wzrostowi sprzedaży kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych o 13,4% kw/kw portfel tych produktów wzrósł do poziomu 35 227 mln zł (o 13,7% r/r), co umożliwiło zwiększenie wartości całego portfela kredytów detalicznych o  8,7% r/r, który wyniósł 43 177 mln zł. Zwiększona sprzedaż umożliwiła dalszą poprawę udziałów rynkowych Pekao w segmencie kredytów detalicznych.

Portfel kredytów korporacyjnych również odnotował wzrost o 1,7% r/r i wyniósł 63 597 mln zł. Oszczędności klientów detalicznych wzrosły o 2,1% r/r do poziomu 65 810 mln zł dzięki zwiększeniu wolumenów funduszy inwestycyjnych. Depozyty klientów korporacyjnych odnotowały wzrost o 3,0% r/r i osiągnęły poziom 63 829 mln zł.

Bank kontynuował dynamiczne pozyskiwanie nowych klientów, w III kwartale pozyskał 126 tys. nowych klientów. Średnia dzienna liczba pozyskanych klientów wyniosła 1 927  osób.

?3 miliardy udzielonych kredytów dla polskich rodzin oraz pozyskanie 300 tys. nowych klientów są potwierdzeniem bardzo dobrego kwartału.? powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. ?Zaangażowanie naszych pracowników, atrakcyjna oferta i bezpieczeństwo, które oferujemy naszym klientom procentują.?

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  3 kwartału 2013 r. na poziomie 19,2%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn ?Euromoney?. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny ?The Banker? i ?Global Finance?. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą ?Złotego Bankiera? za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Amator   #Amatorów   #baz   #bg   #cej   #Chcesz   #cig   #ciga   #cigu   #cyklu   #czyzn