Pożyczka Wiadomości branżowe

Muzyka dla integracji. Prezesi-Wolontariusze znów w akcji

Z inicjatywy Jacka Bartkiewicza, prezesa Zarządu Banku BGŻ i członka Koalicji "Prezesi-Wolontariusze 2011", podczas ubiegłotygodniowego koncertu w Filharmonii Narodowej grupa dziesięciu  wolontariuszy wystąpiła w roli opiekunów

Z inicjatywy Jacka Bartkiewicza, prezesa Zarządu Banku BGŻ i członka Koalicji "Prezesi-Wolontariusze 2011", podczas ubiegłotygodniowego koncertu w Filharmonii Narodowej grupa dziesięciu  wolontariuszy wystąpiła w roli opiekunów dziesięciu niepełnosprawnych młodych melomanów. Oprócz  Prezesów-Wolontariuszy Jacka Bartkiewicza i Sławomira S. Sikory, prezesa zarządu Citi Handlowego, w rolę opiekunów wcielili się również pracownicy obu instytucji.

– Prawo osób niepełnosprawnych jako jednostek do pełnej integracji społecznej zależy od tego, czy są one w stanie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Każdy z nas może działać na rzecz zintegrowanego społeczeństwa, m.in. poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu  do sztuki  w instytucjach kultury, na równi ze wszystkimi innymi obywatelami – powiedziała Barbara Sińczuk, prezes Stowarzyszenia „Ożarowska”.  I tak właśnie było podczas wspólnego wyjścia z Prezesami-Wolonatriuszami na kocert w Filharmonii Narodowej –  dodała B.Sińczuk. 

Celem akcji „Muzyka dla integracji” jest propagowanie koncepcji wolontariatu one-to-one, opartego na budowaniu osobistej, bezpośredniej relacji między wolontariuszem, a osobą niepełnosprawną. Często to niewiedza i niepewność utwierdzają w przekonaniu o „inności” osób niepełnosprawnych. Wspólne działanie sprawia jednak, że tabu niepełnosprawności szybko znika, ustępując miejsca nowym doświadczeniom płynącym z bycia razem i wzajemnych inspiracji. 

A to już wiesz?  Komentarz Zarządu ATM S.A. do zakończonego wezwania na sprzedaż akcji Spółki

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy