Pożyczka Wiadomości branżowe

Mieszkańcy małych miejscowości chcą pracować na swoim

Dynamicznie rozwijająca się sieć małych i średnich przedsiębiorstw w regionie wpływa na jego konkurencyjność. Zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej, w Polsce są prowadzone działania na rzecz zmniejszenia różnic w rozwoju regionów.  Nowopowstałe firmy, tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorców mogą temu sprzyjać. Jak wynika z badań

Dynamicznie rozwijająca się sieć małych i średnich przedsiębiorstw w regionie wpływa na jego konkurencyjność. Zgodnie z polityką spójności Unii Europejskiej, w Polsce są prowadzone działania na rzecz zmniejszenia różnic w rozwoju regionów.  Nowopowstałe firmy, tworzenie korzystnych warunków dla przedsiębiorców mogą temu sprzyjać. Jak wynika z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 60 proc. mieszkańców miejscowości do 20 tys. woli pracę na własny rachunek. [1] W maju startują regionalne spotkania przedsiębiorczości z finalistami Narodowego Programu Przedsiębiorczości.

Ważne gdzie

Miejsce zamieszkania wpływa na pracujących, a szczególnie na przedsiębiorców w Polsce. Ponad 60 proc. samo zatrudnionych mieszka na wsi. Większość nowych firm powstaje w miastach (średnio trzy na pięć nowych firm ? 60, 2 proc.). Jedna na pięć firm zakładana jest w gminach wiejskich (20 proc.), podobnie ? w wiejsko-miejskich (19, 8 proc.). Jeśli chodzi o branże to jest ona również związana z miejscem zamieszkania. Aż 79 proc. samo zatrudnionych ze wsi prowadzi działalność w rolnictwie. W miastach samo zatrudnieni byli najbardziej aktywni
w handlu (23 proc.).[2]

 Przedsiębiorcze województwa

Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców odzwierciedla poziom przedsiębiorczości w sposób dostosowany do wielkości województwa. Umożliwia to porównania międzyregionalne. W 2010 roku na pozycję lidera wysunęło się województwo mazowieckie, wyprzedzając lidera z 2009 roku ? województwo zachodniopomorskie (odpowiednio 133,91 i 131,26 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców). Powyżej średniej dla kraju znajdowały się województwa: pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i lubuskie. Największy wzrost zanotowało województwo mazowieckie i śląskie, tj. średnio 6 MSP więcej na 1000 mieszkańców w porównaniu z rokiem 2009. W przypadku województwa mazowieckiego był to wzrost z 127,3 do 133,9, a w województwie śląskim z poziomu 99,3 do 105,9. Należy zauważyć również, że średnia wielkość wskaźnika dla Polski wzrosła o 5 MSP na 1000 mieszkańców.

 Przedsiębiorczość idzie w regiony

W maju rozpoczynają się plenerowe spotkania organizowane w ramach Narodowego Programu Przedsiębiorczości. To drugi etap konkursu skierowanego do osób z doświadczeniem na rynku pracy (30-49 lat). W miejscowościach autorów dziesięciu najlepszych prac zostaną zorganizowane spotkania plenerowe, które będą miały charakter warsztatów edukacyjnych.  W każdym spotkaniu weźmie udział jeden z finalistów. Poszczególne spotkania zostały zaplanowane w terminach:

A to już wiesz?  Zmiana w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

 

 

Data

 

Miejscowość

 

Finalista, pomysł na biznes

 

11.05.2013

 

Jeleśnia

 

Mirosław Juraszek

  • działalność w dwóch obszarach; hydrografika - transfer obrazów za pomocą wody na materiały wielokształtne różnego rodzaju; ?warsztat blacharski?, który na początku działalności będzie świadczyć usługi w zakresie obróbki wyrobów z aluminium i metali kolorowych.

11.05.2013

 

Poznachowice  Górne

 

Małgorzata Zwierz,

  • hodowla dziczyzny - danieli. Produkcja zdrowego, ekologicznego mięsa o wysokiej wartości odżywczej, bez modyfikacji genetycznych, BSE.

18.05.2013

 

Pyskowice

 

Ewa Cieszewska, Pyskowice,

  • kremacja zwierząt domowych oraz sprzedaż artykułów funeralnych.

25.05.2013

 

Markowa

 

Dawid Kuźniar

  • odsprzedaż pozyskanych surowców wtórnych (wstępnie posegregowanych na makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło) firmom zajmującym się ich recyklingiem.

25.05.2013

 

Biłgoraj

 

Anna Pysz-Lipowska,

  • klub fitness dla kobiet, z programem ćwiczeń dostosowanym do wieku, możliwości ruchowych (osoby starsze, kobiety w ciąży lub po urodzeniu dziecka). Dodatkowo w klubie znajdzie się miejsce, w którym kobiety będą mogły zostawić dziecko na czas treningu.

01.06.2013

 

Police

Ireneusz Wróblewski,

  • produkcja bezpiecznych i ekologicznych elektrycznych napędów rowerowych opartych o zasadę działania silników doczepnych polskiej produkcji Gnom

01.06.2013

 

Koło

Ewa Wilk-Goździewska

  • usługi fizjoterapeutyczne, z możliwością konsultacji on line

08.06.2013

 

Płońsk

Przemysław Tołczyk,

  • przygotowanie i prowadzenie miejsca do uprawiania wakeboardingu

08.06.2013

 

Strzebieszew

Tomasz Zgierski,

  • odnawialne źródła energii -zakład produkcji pelletu z biomasy pochodzenia rolnego dla potrzeb energetyki zawodowej oraz klientów indywidualnych.

 [1] TNS OBOP na zlecenie PARP, ?Wizerunek polskiego przedsiębiorcy?, N = 900,  2009

[2] Raport MSP, PARP, 2012

< 240247" >
Źródło Narodowy Program Przedsiębiorczości. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy