Pożyczka Wiadomości branżowe

Lutowe wzrosty w Rainbow Tours

W raporcie bieżącym numer 9/2013 Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w lutym 2013 r. wyniosła 35,5 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r. w którym przychody wyniosły 28,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 25,9 %. Przychody ze sprzedaży spółki w
Teaser

W raporcie bieżącym numer 9/2013 Zarząd Rainbow Tours S.A. poinformował, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w lutym 2013 r. wyniosła 35,5 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r. w którym przychody wyniosły 28,2 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 25,9 %.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2013 roku wyniosły 61,5 mln zł i są wyższe o 21,3 %, od przychodów za okres od 1 stycznia ? 29 lutego 2012 roku, które wyniosły 50,7 mln zł.

Zarząd Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w lutym 2013 r. 36,6 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., w którym przychody wyniosły 30,6 mln, stanowi wzrost o 19,6 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2013 roku wyniosły 63,8 mln zł i są wyższe o 15,8 %, od przychodów za okres od 1 stycznia ? 29 lutego 2012 roku, które wyniosły 55,1 mln zł.

< 237901" >
Źródło Rainbow Tours. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy