Pożyczka Wiadomości branżowe

Lokata Kursowa w Banku BGŻ

Dzisiaj w Banku BGŻ rozpoczyna się  subskrypcja 6-miesięcznej Lokaty Inwestycyjnej opartej o kurs CHF/PLN.
     
Oprocentowanie aktualnej subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej - Lokaty Kursowej uzależnione jest od zmiany wartości kursu franka szwajcarskiego względem złotego. Im bardziej złoty umocni się wobec franka, tym wyższy zysk otrzyma klient. Na koniec okresu lokacyjnego zostaną mu wypłacone odsetki w wysokości równej procentowemu spadkowi kursu CHF wobec PLN, nie więcej jednak niż 4 proc. w skali 6 miesięcy. To oznacza  zysk w skali roku równy 8 proc.

– Spodziewamy się umocnienia naszej waluty wobec franka szwajcarskiego. Przyczyni się do tego przede wszystkim osłabienie franka wobec euro. Dane za październik wskazały, że w Szwajcarii istotnie wzrosło ryzyko deflacji oraz pogarsza się koniunktura gospodarcza. Wobec niekorzystnych perspektyw szwajcarski bank centralny będzie zmuszony do dalszych działań ukierunkowanych na osłabienie krajowej waluty  powiedział Dariusz Winek, dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ. Notowania złotego w stosunku do euro wspierać natomiast będzie m.in.  perspektywa sprzedaży walut na rynku przez Ministerstwo Finansów w końcu roku oraz relatywnie dobra na tle innych krajów UE kondycja naszej gospodarki i finansów publicznych – dodał D. Winek.


Bank daje 100 proc.  gwarancję zainwestowanego kapitału klientom, którzy utrzymają lokatę przez cały okres lokacyjny. Oferta dostępna jest do 30 listopada 2011 roku we wszystkich placówkach Banku BGŻ. Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł.

Więcej informacji o subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej BGŻ w zakładce Dla Ciebie na www.bgz.pl.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy