Pożyczka Wiadomości branżowe

Lokata Inwestycyjna Euro/Złoty II w Banku BGŻ

W Banku BGŻ rozpoczęła się  subskrypcja rocznej Lokaty Inwestycyjnej Euro/Złoty II. Oprocentowanie produktu uzależnione jest od zachowania kursu EUR/PLN w okresie od 25 września 2012 r. do 25 września  2013 r. Subskrypcja potrwa do 24 września 2012 r.

W dwunastu dniach obserwacji w okresie pomiędzy 23 października 2012 r. i 23 września 2013 r., (określonych w warunkach subskrypcji), sprawdzana będzie wartość kursu EUR/PLN. Wartość ta będzie porównywana z odczytem początkowym, dokonanym w dniu 26 września 2012 r. Jeżeli zmiana wartości kursu będzie się mieścić w przedziale  +0,15  i ?0,15 groszy, naliczone będzie oprocentowanie miesięczne w wysokości 0,70 proc. Finalne oprocentowanie lokaty inwestycyjnej Euro/Złoty II będzie tym wyższe, im więcej razy kurs znajdzie się w przedziale +/- 15 groszy.  Maksymalnie może to być nawet 8,40 proc. w skali roku. W przypadku gdy wartość złotego będzie ulegać dużym zmianom, Bank zapewnia 100-procentowy zwrot zainwestowanego kapitału. Wypłata odsetek nastąpi 25 września 2013 roku.


?  Nasza oferta jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy  nie mają dostępu do rynku walutowego  lub boją się ryzyka utraty kapitału związanego z bezpośrednim inwestowaniem w tym obszarze. Bardzo podobny produkt oferowaliśmy klientom w lipcu i cieszył  się on z dużym zainteresowaniem. W związku z tym podjęliśmy decyzję o kolejnej subskrypcji ? powiedział Andrzej Budasz, dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ.


Minimalna kwota lokaty to 4.000 zł. Lokata Inwestycyjna  dostępna jest we wszystkich oddziałach  Banku.

Similar Posts