Pożyczka Wiadomości branżowe

Kredyt Bank o bezpieczeństwie w szkołach

Ponad 20 tysięcy uczniów ze 137 szkół podstawowych z Mazowsza, Małopolski i Wielkopolski uczestniczy w II edycji projektu edukacyjnego „Kabecjanie dają radę”, realizowanego przez Kredyt Bank, jego korporacyjną fundację, Stowarzyszenie Laboratorium Troski i Polski Czerwony Krzyż. Patronat medialny nad akcją objęli: Radio Kolor i TVP Info.

Cykl 13 lekcji o bezpieczeństwie prowadzą wychowawcy klas I-III oraz goście – przedstawiciele służb ratowniczych: policjanci i strażacy. Na jedną z lekcji zapraszani są wolontariusze PCK, którzy uczą dzieci podstawowych zasad pierwszej pomocy.

W roku szkolnym 2011/2012 w projekcie uczestniczą 53 szkoły z Mazowsza, 53 z Małopolski i 31 szkół z Wielkopolski. Zostały wytypowane przez Komendy Wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji. Głównym kryterium doboru było niebezpieczne, z uwagi na ruch uliczny, usytuowanie szkoły.

Program jest odpowiedzią na wysokie statystyki wypadków i niezamierzonych urazów wśród dzieci. Ma celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu oraz zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Adresowany jest do uczniów klas I-III, ich rodziców i nauczycieli.

Wg MEN, w roku szkolnym 2010/2011 na terenie szkół doszło do ponad 30 tys. wypadków z udziałem dzieci, w tym 16 śmiertelnych. Wg Policji, w 2010 r. w 4 239 wypadkach na polskich drogach zginęło 112 dzieci, a 4 586 zostało rannych. Dane wskazują na tendencję spadkową liczby wypadków z udziałem najmłodszych, jednak statystyki wciąż są niepokojące.

- Realizujemy ten projekt, by uwrażliwić dzieci na niebezpieczne sytuacje. Chcemy utrwalać w nich prawidłowe reakcje na zagrożenia, uczyć praktycznych umiejętności, które pozwolą im czuć  się bezpieczniej teraz i w dorosłym życiu. Lekcje dla uczniów obejmują temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń przeciwpożarowych, zagrożeń, wynikających z przestępczości, kontaktu z nieznajomym, naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. By łatwiej trafić do wyobraźni dzieci, te trudne tematy przedstawiamy im w konwencji bajkowo-fantastycznej. Bohaterami projektu są bowiem Kabecjanie z rozważnym smokiem Mądragonem na czele – przybliża projekt Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku.

W projekt zaangażowani są też rodzice uczniów. Po każdej lekcji trafia do nich podsumowanie tematu i sugestie, jak utrwalać wiedzę z dzieckiem w domu. To celowe działanie wspomagające osiągnięcie celu projektu – kształtowane u dzieci umiejętności muszą być możliwie często trenowane, tak aby stały się dla dziecka nawykiem. Dodatkowo, w każdej ze szkół objętej projektem dla rodziców i nauczycieli organizowane są bezpłatne elementarne kursy pierwszej pomocy prowadzone przez instruktorów PCK.

Przeprowadzane są też badania wzroku i słuchu, by sprawdzić, czy dzieci dobrze identyfikują obrazy i dźwięki z otoczenia. Badana jest też lateralizacja (ręczność). W działaniach profilaktycznych trzeba bowiem zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które mogą mieć trudności z orientacją przestrzenną. Sprawne zmysły to nasz najważniejszy system obrony w rozpoznawaniu zagrożeń.

- Projekt zbudowaliśmy tak, by kształcić u dzieci spostrzegawczość i czujność na możliwe sytuacje zagrożenia, j bez wywoływania j jednocześnie niepotrzebnego lęku. W profilaktyce nie powinno się straszyć, zwłaszcza dzieci. Dziecko zalęknione, niepewne siebie, jest bardziej narażone na nieszczęśliwe wypadki. Dzieci, przez odpowiednio opracowane gry i zabawy, uczą się prawidłowych postaw i zachowań. Ważne, by nie odbierały tego jako przymusu dorosłych (zwłaszcza gdy same czasem widzą, że dorośli też łamią zasady bezpieczeństwa), lecz by same zrozumiały, że są pewne zagrożenia, a przestrzeganie określonych zasad uchroni ich przed nimi –wyjaśnia Jolanta Żeglecka, prezes Stowarzyszenia Laboratorium Troski.

Elementem projektu jest specjalna strona internetowa www.kabecjaniedajarade.pl.

Projekt uzyskał patronaty honorowe MSWiA, Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Patronami medialnymi są: Radio Kolor i TVP Info.

 

Efekty osiągnięte w I edycji projektu w roku szkolnym 2010/2011 oraz opinie nauczycieli pokazały, że warto realizować programy profilaktyczne. 99 proc. nauczycieli oceniło projekt jako bardzo przydatny i potrzebny.

W I edycji wzięło udział 20 353 dzieci ze 116 szkół województw dolnośląskiego, łódzkiego i śląskiego. Ponad tysiąc nauczycieli i pedagogów, prawie 600 policjantów i strażaków przeprowadziło łącznie 10 803 lekcji o bezpieczeństwie.

Kabecjanie dali radę, bo...

  • średnio o 7% spadła wypadkowość na terenie szkół objętych projektem,
  • o 37% wzrosła świadomość i wiedza uczniów, jak być bezpiecznym w najbliższym otoczeniu,
  • największy wzrost poziomu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa zanotowano wśród uczniów szkół z terenów wiejskich,
  • rodzice i nauczyciele wskazali zagrożenia dla dzieci w otoczeniu szkoły oraz zdefiniowali najpilniejsze potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom,
  • podczas badań wykryto 5,94% niedowidzących, 1,5% dzieci, którym sprawiło trudność odsłuchiwanie dźwięków, 3,77% dzieci leworęcznych oraz 1,94 dzieci o lateralizacji niejednorodnej bądź nieustalonej. O wynikach badań zostali poinformowani rodzice.

Projekt „Kabecjanie dają radę” jest częścią strategii zaangażowania społecznego „Przyjazny rozwój dziecka” realizowanej przez Kredyt Bank i korporacyjną Fundację”: „Chcemy tworzyć przyjazne środowiska dla rozwoju społeczności, w których działamy, ze szczególnym wsparciem bezpiecznego rozwoju dzieci”.

Similar Posts