Pożyczka Wiadomości branżowe

Kabecjanie dali radę w wielkopolskich podstawówkach

W 31 wielkopolskich szkołach podstawowych dobiegła końca II edycja programu edukacyjnego „Kabecjanie dają radę”, realizowana przez Kredyt Bank, jego korporacyjną fundację, Stowarzyszenie Laboratorium Troski i PCK. W kabecjańskich

W 31 wielkopolskich szkołach podstawowych dobiegła końca II edycja programu edukacyjnego „Kabecjanie dają radę”, realizowana przez Kredyt Bank, jego korporacyjną fundację, Stowarzyszenie Laboratorium Troski i PCK. W kabecjańskich lekcjach o zasadach bezpieczeństwa na co dzień wzięło udział ponad 5 tys. uczniów z terenu całej Wielkopolski.

Oprócz Wielkopolski II edycja programu była realizowana w szkołach na Mazowszu i w Małopolsce. W sumie uczestniczyło w niej 20 tys. uczniów ze 131 szkół.

Program, adresowany do uczniów klas I-III, ich rodziców i nauczycieli, był odpowiedzią na wysokie statystyki wypadków i urazów niezamierzonych wśród dzieci. Miał na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań, a tym samym poprawę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu i zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Cykl 13 lekcji o bezpieczeństwie – w formie gier i zabaw – prowadzili wychowawcy, policjanci i strażacy, a także wolontariusze PCK, którzy uczyli udzielania pierwszej pomocy. Na każdą z lekcji organizatorzy przygotowali specjalne materiały dydaktyczne oraz płyty CD utrzymane w konwencji bajkowo-fantastycznej. Wśród dzieci objętych programem przeprowadzono też badania wzroku, słuchu i lateralizacji (ręczności).

W szkołach organizowano dodatkowe zajęcia związane z tematyką programu, np. przedstawienia, konkursy plastyczne, literackie i muzyczne, akademie itp. Rodzice uczniów i nauczyciele mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach pierwszej pomocy prowadzonych przez instruktorów PCK.

W realizację programu w Wielkopolsce zaangażowało się prawie 300 nauczycieli i pedagogów, ok. 73 przedstawicieli Policji i 35 strażaków. Uczestniczyły w nim szkoły z większych miast, ale też z małych miejscowości oraz z terenów wiejskich.

Pozytywne efekty II edycji programu widoczne są m.in. w statystykach wypadków na terenie szkół objętych działaniami – wypadkowość spadła średnio o 8%. Jest to efekt nie tylko edukowania dzieci, ale i uwrażliwiania nauczycieli na sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Porównanie wyników testów wstępnych i końcowych wśród dzieci pokazało, że aż o 46% wzrósł poziom wiedzy uczniów klas I o zasadach bezpieczeństwa. Wśród wszystkich uczniów objętych programem świadomość, jak być bezpiecznym, wzrosła średnio o 14%.

A to już wiesz?  Kredyt Bank wycofał z oferty depozyty z dzienną kapitalizacją

- Podobnie jak w I edycji, siedmiolatki myliły numery alarmowe, miały problemy z rozróżnianiem stron oraz nie potrafiły prawidłowo rozpoznawać przedmiotów i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. W II edycji miały większe problemy z koncentracją uwagi. Średni wynik testu końcowego w klasach pierwszych to 89%. Jedynym problemem były pytania związane z rozróżnianiem stron, co jest dla tej grupy wiekowej naturalne – komentuje wyniki Natalia Styrna-Matysik, koordynator programu ze strony Stowarzyszenia Laboratorium Troski.

Projekt okazał się zatem dla dzieci nie tylko dobrą, ale i bardzo pożyteczną zabawą, a dla nauczycieli był pomocą w codziennej pracy. 99% wychowawców przy ocenie przydatności projektu uznało go jako bardzo potrzebny i pomocny. 94% z nich bardzo dobrze (a 19% dobrze) oceniło materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Nie mieli żadnych zastrzeżeń do zawartości merytorycznej zeszytów ćwiczeń dla uczniów. Wskazywali mocne punkty programu, m.in. to, że tematyka uwzględnia założenia podstawy programowej, organizatorzy zapewniają pomoc organizacyjną i merytoryczną, warunki realizacji lekcji są elastyczne, solidnie przygotowane materiały zachęcają dzieci do nauki, a system certyfikatów i dyplomów motywuje je do zdobywania nowych umiejętności.

O dobrej ocenie programu przez szkoły świadczą wyniki rekrutacji do III edycji, zaplanowanej na rok szkolny 2012/2013 w nieco zmodyfikowanej formule. Program będzie realizowany w 6 województwach w ok. 240 szkołach z I i II edycji, ale już wyłącznie wśród uczniów klas pierwszych.

- Dobre efekty programu to dla nas dowód, że takie inicjatywy są potrzebne i warte realizacji. Problemem nie jest brak konkretnej wiedzy o zasadach bezpieczeństwa na co dzień, ale jej niestosowanie w codziennym życiu. Akcje profilaktyczne, takie jak „Kabecjanie dają radę”, mają na celu skłonienie do bezpiecznych zachowań. Na wsiach i małych miastach zaobserwowaliśmy największy wzrost świadomości i wiedzy uczniów. Cieszy nas fakt, że dotarliśmy z programem do dzieci z tych właśnie szkół, bo takie lekcje były tam szczególnie potrzebne. Liczymy, że zapamiętają kabecjańskie zasady, a tym samym będą bardziej bezpieczne w swoim otoczeniu, bardziej świadome zagrożeń, a nabyte umiejętności będą umiały stosować na co dzień – komentuje Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku.

A to już wiesz?  Czy faktoring jest dla każdej firmy – rozwiewamy wątpliwości przedsiębiorców

Rodzice uczniów zapytani w badaniu o wskazanie w najbliższej okolicy miejsc, które uznają za niebezpieczne mówili – podobnie jak w ubiegłorocznej ankiecie internetowej – o dzikich kąpieliskach, przejściach dla pieszych pozbawionych sygnalizacji, niezabezpieczonych, opuszczonych budowach lub budynkach.

Mimo to ponad 70% rodziców uważa, że otoczenie ich dziecka jest bezpieczne. Jak zauważa Natalia Styrna-Matysik – To dość niepokojące, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że świadomość w zakresie niebezpieczeństw w największej mierze kształtują doniesienia medialne. Prowadzi to do tego, że np. podawane w okresie letnim informacje o licznych utonięciach koncentrują (słusznie) uwagę rodziców na tym typie zagrożenia, ale nierzadko odwracają ją od innych niebezpieczeństw, takich jak na przykład duże natężenie ruchu i brak chodnika przy drodze, którą poruszają się dzieci.

Program był realizowany pod honorowymi patronatami: ?Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Patronat medialny objęły: TVP Info i Radio Kolor.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I i II edycja programu „Kabecjanie dają radę” w liczbach:

  • 247 szkół podstawowych z 6 województw (dolnośląskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie)
  • 1738 klas
  • ponad 40 tys. uczniów klas I-III uczestniczących w cyklu 13 lekcji o bezpieczeństwie
  • 2120 zaangażowanych nauczycieli
  • 621 policjantów prowadzących lekcje
  • 379 strażaków prowadzących lekcje
  • spadek liczby wypadków i urazów w szkołach objętych programem (7% - I edycja, 8% - II edycja)
  • wzrost świadomości uczniów, jak być bezpiecznym (37% - I edycja, 14% - II edycja)

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy