Pożyczka Wiadomości branżowe

Kabecjanie dali radę w małopolskich podstawówkach

W 47 małopolskich szkołach podstawowych dobiegła końca II edycja programu edukacyjnego „Kabecjanie dają radę”, realizowana przez Kredyt Bank, jego korporacyjną fundację, Stowarzyszenie Laboratorium Troski i PCK. W kabecjańskich lekcjach o zasadach bezpieczeństwa na co dzień wzięło udział prawie 5 tys. uczniów z terenu całej Małopolski.

Oprócz Małopolski II edycja programu była realizowana w szkołach na Mazowszu i w Wielkopolsce. W sumie uczestniczyło w niej 20 tys. uczniów ze 131 szkół.

Program, adresowany do uczniów klas I-III, ich rodziców i nauczycieli, był odpowiedzią na wysokie statystyki wypadków i urazów niezamierzonych wśród dzieci. Miał na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań, a tym samym poprawę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu i zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Cykl 13 lekcji o bezpieczeństwie prowadzili wychowawcy, policjanci i strażacy, a także wolontariusze PCK, którzy uczyli udzielania pierwszej pomocy. Na każdą z lekcji organizatorzy przygotowali specjalne materiały dydaktyczne oraz płyty CD utrzymane w konwencji bajkowo-fantastycznej. Wśród dzieci objętych programem przeprowadzono też badania wzroku, słuchu i lateralizacji (ręczności).

W szkołach organizowano dodatkowe zajęcia związane z tematyką programu, np. przedstawienia, konkursy plastyczne, literackie i muzyczne, akademie itp. Rodzice uczniów i nauczyciele mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach pierwszej pomocy prowadzonych przez instruktorów PCK.

W realizację programu w Małopolsce zaangażowało się prawie 300 nauczycieli i pedagogów, ok. 110 przedstawicieli Policji i 50 strażaków. Uczestniczyły w nim szkoły z większych miast, ale też z małych miejscowości oraz z terenów wiejskich.

Pozytywne efekty II edycji programu widoczne są m.in. w statystykach wypadków na terenie szkół objętych działaniami – wypadkowość spadła średnio o 8%. Jest to efekt nie tylko edukowania dzieci, ale i uwrażliwiania nauczycieli na sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Porównanie wyników testów wstępnych i końcowych wśród dzieci pokazało, że aż o 46% wzrósł poziom wiedzy uczniów klas I o zasadach bezpieczeństwa. Wśród wszystkich uczniów objętych programem świadomość, jak być bezpiecznym, wzrosła średnio o 14%.

- Podobnie jak w I edycji, siedmiolatki myliły numery alarmowe, miały problemy z rozróżnianiem stron oraz nie potrafiły prawidłowo rozpoznawać przedmiotów i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. W II edycji miały większe problemy z koncentracją uwagi. Średni wynik testu końcowego w klasach pierwszych to 89%. Jedynym problemem były pytania związane z rozróżnianiem stron, co jest dla tej grupy wiekowej naturalne – komentuje wyniki Natalia Styrna-Matysik, koordynator programu ze strony Stowarzyszenia Laboratorium Troski.

Projekt okazał się zatem dla dzieci nie tylko dobrą, ale i bardzo pożyteczną zabawą, a dla nauczycieli był pomocą w codziennej pracy. 99% wychowawców przy ocenie przydatności projektu uznało go jako bardzo potrzebny i pomocny. Wskazywali mocne punkty programu, m.in. to, że tematyka uwzględnia założenia podstawy programowej, solidnie przygotowane materiały zachęcają dzieci do nauki, a system certyfikatów i dyplomów motywuje je do zdobywania nowych umiejętności.

O dobrej ocenie programu przez szkoły świadczą wyniki rekrutacji do III edycji, zaplanowanej na rok szkolny 2012/2013 w nieco zmodyfikowanej formule. Program będzie realizowany w 6 województwach w ok. 240 szkołach z I i II edycji, ale już wyłącznie wśród uczniów klas pierwszych.

- Dobre efekty programu to dla nas dowód, że takie inicjatywy są potrzebne i warte realizacji. Problemem nie jest brak konkretnej wiedzy o zasadach bezpieczeństwa na co dzień, ale jej niestosowanie w codziennym życiu. Akcje profilaktyczne, takie jak „Kabecjanie dają radę”, mają na celu skłonienie do bezpiecznych zachowań. Na wsiach i małych miastach zaobserwowaliśmy największy wzrost świadomości i wiedzy uczniów. Cieszy nas fakt, że dotarliśmy z programem do dzieci z tych właśnie szkół, bo takie lekcje były tam szczególnie potrzebne. Liczymy, że zapamiętają kabecjańskie zasady, a tym samym będą bardziej bezpieczne w swoim otoczeniu, bardziej świadome zagrożeń, a nabyte umiejętności będą umiały stosować na co dzień – powiedziała Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku.

Rodzice uczniów zapytani w badaniu o wskazanie w najbliższej okolicy miejsc, które uznają za niebezpieczne mówili – podobnie jak w ubiegłorocznej ankiecie internetowej – o dzikich kąpieliskach, przejściach dla pieszych pozbawionych sygnalizacji, niezabezpieczonych, opuszczonych budowach lub budynkach.

Mimo to ponad 70% rodziców uważa, że otoczenie ich dziecka jest bezpieczne. Jak zauważa Natalia Styrna-Matysik – To dość niepokojące, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że świadomość w zakresie niebezpieczeństw w największej mierze kształtują doniesienia medialne. Prowadzi to do tego, że np. podawane w okresie letnim informacje o licznych utonięciach koncentrują (słusznie) uwagę rodziców na tym typie zagrożenia, ale nierzadko odwracają ją od innych niebezpieczeństw, takich jak na przykład duże natężenie ruchu i brak chodnika przy drodze, którą poruszają się dzieci.

Program był realizowany pod honorowymi patronatami: ?Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Patronat medialny objęły: TVP Info i Radio Kolor.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I i II edycja programu „Kabecjanie dają radę” w liczbach:

  • 247 szkół podstawowych z 6 województw (dolnośląskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie)
  • 1738 klas
  • ponad 40 tys. uczniów klas I-III uczestniczących w cyklu 13 lekcji o bezpieczeństwie
  • 2120 zaangażowanych nauczycieli
  • 621 policjantów prowadzących lekcje
  • 379 strażaków prowadzących lekcje
  • spadek liczby wypadków i urazów w szkołach objętych programem (7% - I edycja, 8% - II edycja)
  • wzrost świadomości uczniów, jak być bezpiecznym (37% - I edycja, 14% - II edycja)

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy