Wiadomości branżowe

Inwestycje napędziły wzrost PKB

W czwartym kwartale 2014 roku PKB Polski wzrósł o 0,7% kdk i 3,1% rdr – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik nieznacznie wyższy od pierwotnie raportowanych 0,6% kdk i 3,0% rdr. Po uwzględnieniu zdarzeń o charakterze sezonowym dynamika polskiego PKB wyniosła 3,2% rdr wobec 3,3% w poprzednich dwóch kwartałach. Głównym motorem wzrostu PKB pozostały inwestycje,

W czwartym kwartale 2014 roku PKB Polski wzrósł o 0,7% kdk i 3,1% rdr ? poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik nieznacznie wyższy od pierwotnie raportowanych 0,6% kdk i 3,0% rdr.

Po uwzględnieniu zdarzeń o charakterze sezonowym dynamika polskiego PKB wyniosła 3,2% rdr wobec 3,3% w poprzednich dwóch kwartałach. Głównym motorem wzrostu PKB pozostały inwestycje, które zwiększyły się o 9,4% rdr (wszystkie dane wyrównane sezonowo), po wzroście o 9,8% kwartał wcześniej. Nieznacznie przyspieszyła dynamika konsumpcji prywatnej, z 3,4% do 3,5% rdr ? był to największy wzrost od 4 lat. Ogółem popyt krajowy zwiększył się o 4,5% rdr, po wzroście o 5% kwartał wcześniej.

? Patrząc od strony przedsiębiorstw najlepiej nadal radziła sobie branża finansowa, gdzie wzrost wartości dodanej brutto wyniósł aż 11,2%. Bankom pomógł systematyczny spadek rentowności (czyli wzrost cen) polskich papierów skarbowych, dzięki czemu poprawiły one wyniki finansowe. Przemysł odnotował wzrost o 3%, a pozostałe sektory zyskały od 0,6% (transport i logistyka), po 3,5% (informacja i komunikacja). Handel i budownictwo odnotowały wzrost wartości dodanej brutto, odpowiednio o 3,3% i 2,3% ? komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

Największy udział we wzroście PKB miały inwestycje

Inwestycje dodały do PKB 2,4 pkt. proc. Konsumpcja prywatna dodała 1,6 pp., wydatki publiczne 0,7 pp., a zmiana stanu zapasów odjęła 0,1 pp. Dobrą wiadomością jest ta ostatnia statystyka, ponieważ rosnąca kontrybucja zapasów w PKB z reguły jest oznaką nadchodzącego szczytu cyklu koniunkturalnego. Tymczasem zarówno w czwartym kwartale, jak  i całym 2014 roku, polski wzrost gospodarczy oparty był na zdrowych fundamentach.

- Wyniki wzrostu są zadowalające i wyższe od spodziewanych, ale to wciąż za mało, by mówić o sukcesie. Bezrobocie strukturalne spada, gdy wskaźnik wzrostu oscyluje w granicach 4%. Płace realnie rosną, ale 3,2% wzrost jest nieodczuwalny przez przeciętnego Kowalskiego. W tym tempie dogonimy niemiecką gospodarkę za ok. 90 lat - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestycje-napedzily-wzrost-PKB-7239234.html

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło Bankier.pl. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy