Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski wyróżniony Złotym Listkiem CSR POLITYKI

ING Bank Śląski został nagrodzony Złotym Listkiem CSR POLITYKI 2014. Po raz kolejny bank, jako jedyna instytucja finansowa, znalazł się w gronie 14. firm wyróżniających się działaniami z zakresu CSR oraz zrównoważonego rozwoju. ING Bank Śląski jest obecny w rankingu od pierwszej edycji badania.

Złote Listki CSR POLITYKI przyznawane są firmom, które budują swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wewnętrznie opracowaną i przyjętą strategię CSR, a także kształtują odpowiednie warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Nagrodzone firmy dbają o ocenę i rozwój pracowników, budują odpowiedzialne relacje z interesariuszami, są zaangażowane społecznie i odpowiedzialnie zarządzane, a także informują o swoich działaniach za pośrednictwem cyklicznych raportów z zakresu CSR.

Już po raz trzeci tygodnik Polityka wraz z firmą consultingową PwC przygotował zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie, w oparciu o ankiety rozesłane do ponad 800 największych firm (o przychodach przekraczających 250 mln zł), na które otrzymano 123 odpowiedzi. Ankieta dotyczyła siedmiu najważniejszych dla CSR wytycznych, zawartych w normie ISO 26000, w tym: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i działania w tym obszarze wspierają realizację celów biznesowych ING Banku Śląskiego. Strategia CSR określa cele, działania oraz mierniki w obszarach relacji z klientami, relacji z pracownikami, działalności na rzecz społeczeństwa oraz działalności na rzecz środowiska naturalnego. Zgodnie z jej założeniami, w 2013 roku, został opublikowany Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego za lata 2011-2012 zatytułowany ?ING Sztuka Odpowiedzialności?. Podsumowuje on postępy w realizacji założeń oraz wyznacza cele na kolejne lata. Bank znajduje się w składzie pierwszego w Polsce giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index oraz w elitarnym gronie firm wyróżnionych certyfikatem Top Employer oraz Top Employer Europe.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts