Wiadomości branżowe

Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2013: Wzrost sprzedaży i znacząca poprawa rentowności operacyjnej

GRUPA ERGIS PO PIERWSZYM KWARTALE 2013:  WZROST SPRZEDAŻY I ZNACZĄCA POPRAWA  RENTOWNOŚCI OPERACYJNEJ

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo?Wschodniej, zanotowała w pierwszym kwartale 2013 przychody ze sprzedaży na poziomie 162,1 mln z, czyli o 3,4% wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Wartość EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom 11,3 mln zł (czyli była wyższa o 33,4% od osiągniętej rok wcześniej), a wynik operacyjny wyniósł 6 mln zł (wzrost o 61,6%).

Tak znaczna poprawa rentowności operacyjnej, w ocenie Spółki, jest przede wszystkim wynikiem reorganizacji w biznesie folii twardych, której kluczowym elementem było przeniesienie części produkcji tego asortymentu z Niemiec do Polski, oraz sukcesów w sprzedaży wysokorozciągliwych folii stretch nanoERGIS, produkowanych na nowej linii w Oławie.

Na wynik netto Spółki po pierwszym kwartale negatywny wpływ miały różnice kursowe - w efekcie wyniósł on 2,5 mln zł (wobec 3,6 mln zł rok wcześniej). W I kwartale 2012 różnice kursowe były dodatnie i wyniosły +4,1 mln zł, natomiast w I kwartale 2013 ujemne i wyniosły -1,3 mln zł.

Obecnie Grupa koncentruje się na dalszym wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej uzyskanej dzięki inwestycji w linię do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nano w Oławie oraz dalszym obniżaniu kosztów produkcji w Berlinie.   

WYNIKI FINANSOWE ? SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym kwartale 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

 

 

w tys. PLN

 

1Q2013

 

1Q2012

 

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

162 130

156 772

+3,4%

Zysk operacyjny

6 036

3 736

+61,6%

EBITDA

11 289

8 463

+33,4%

Niezrealizowane różnice kursowe

- 1 275

4 127

-

Zysk netto

2 453

3 601

-31,9%

 

Przychody ze sprzedaży Grupy w I kwartale wzrosły o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy bardzo zbliżonym średnim kursie euro.

 

Sprzedaż folii stretch (najważniejszego produktu Spółki) w tym okresie wzrosła o 26%, co związane było z uruchomieniem w I półroczu 2012 nowej linii do produkcji tej folii.

 

z systematycznym rozwijaniem parku maszynowego do produkcji tego asortymentu. Jeśli chodzi o strukturę pozostałej sprzedaży w pierwszym kwartale 2013 roku, na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii PET (wzrost o 26,3%) co jest rezultatem stopniowej odbudowy pozycji na rynku po zakończeniu przenosin linii produkcyjnej do Polski oraz opakowań drukowanych (wzrost o 15,4%), co związane jest

 

Sytuacja na rynku surowców w pierwszym kwartale 2013 roku nie była szczególnie sprzyjająca dla branży i Grupy. Ceny niektórych surowców strategicznych (PVC, DINP) co prawda spadały w stosunku do poprzedniego kwartału, były jednak wyższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W przypadku PET miała miejsce odwrotna sytuacja ? ceny w pierwszym kwartale nieco wzrosły, ale pozostawały na poziomie niższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W przypadku głównego surowca (LLDPE) ceny były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jednocześnie pierwszy kwartał 2013 roku był dla Grupy bardzo dobry pod względem rentowności operacyjnej. Marża wyniosła 24,6 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2012 było to 19,9 mln zł, co oznacza wzrost o 24%. Na wyraźnie wyższym poziomie ukształtowały się także EBITDA oraz zysk z działalności operacyjnej, które wzrosły odpowiednio o 33,4% i 61,6%. W ocenie Zarządu tak znaczna poprawa w zakresie rentowności operacyjnej jest przede wszystkim wynikiem reorganizacji w biznesie folii twardych, której kluczowym elementem było przeniesienie części produkcji tego asortymentu z Niemiec do Polski oraz wprowadzenie na rynek wysokorozciągliwych folii stretch produkowanych na nowej linii.

 

Oba te czynniki z nadwyżką skompensowały 10-proc. spadek marży na sprzedaży miękkich folii PVC.

 

Na wynik netto Spółki po pierwszym kwartale wpływ miały różnice kursowe - w pierwszym kwartale 2012 były one dodatnie i wyniosły +4,1 mln zł, natomiast w I kwartale 2013 ujemne i wyniosły -1,3 mln zł. W efekcie wynik netto wyniósł 2,5 mln zł, wobec 3,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 31,9%.

 

Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału tego roku. Choć sytuacja na rynku surowcowym nie była dla nas szczególnie sprzyjająca, w istotny sposób poprawiliśmy naszą rentowność operacyjną, dzięki czemu zysk operacyjny wzrósł aż o 61,6%. Jest to przede wszystkim rezultatem reorganizacji biznesu folii twardych, której kluczowym elementem było przeniesienie części produkcji tego asortymentu z Niemiec do Polski oraz sukcesów w sprzedaży wysokorozciągliwych folii stretch produkowanych na nowej linii w Oławie.. Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, udaje nam się również nadal zwiększać sprzedaż - szczególnie folii PET i opakowań drukowanych, czyli tych asortymentów, w przypadku których realizowane były inwestycje bądź optymalizacja procesu produkcji ? powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

 

Obecnie koncentrujemy się na wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej uzyskanej dzięki inwestycji w linię do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nano w Oławie oraz dalszym obniżeniu kosztów produkcji w Berlinie dodał Tadeusz Nowicki.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Grupa ERGIS jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii miękkich (izolacyjnych i specjalistycznych) i granulatów. Bardzo istotnym segmentem działalności Grupy jest produkcja twardych folii PVC, PVC/PE i PET, stosowanych do produkcji opakowań farmaceutycznych, spożywczych i technicznych, Grupa jest również producentem elastycznych laminatów do żywności. Grupa Ergis jest istotnym producentem taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków), folii termokurczliwych PVC (służących m.in. do pakowania produktów spożywczych) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanych głównie do produkcji opakowań).

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

< 241516" >
Źródło Ergis-Eurofilms SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dla   #klient   #kt   #nowej