Wiadomości branżowe

Fundacja BGŻ partnerem Dnia Wolontariatu Pracowniczego w Polsce

Już 7 września w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu pod Pałacem Kultury będzie znakomita okazja do spotkania się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji korporacyjnych i firm, którzy będą udowadniać, że idea wolontariatu pracowniczego w Polsce ma coraz więcej zwolenników.

Dzień Wolontariatu Pracowniczego to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma przybliżyć koncept i wartości związane z wolontariatem pracowniczym oraz zaprezentować najlepsze praktyki wypracowane na przestrzeni ostatnich lat, a także pokazać szerokie spektrum możliwych form prowadzenia programów wolontariatu pracowniczego w firmach.

Wolontariat pracowniczy to sprawdzone narzędzie inwestycji społecznych i budowania przez firmę relacji z otoczeniem, element zarządzania kadrami: integracji, rozwijania kompetencji oraz zainteresowań pracowników czy podnoszenia ich satysfakcji i wydajności w pracy. Największą jednak wartością wolontariatu jest osobiste zaangażowanie pracowników - ich dzielenie się własną wiedzą, pasjami oraz umiejętnościami.

Europejska Trasa Roku Wolontariatu 2011 - EYV2011 Tour (European Year of Volunteering 2001 Tour) to najważniejszy projekt Europejskiego Roku Wolontariatu realizowany we wszystkich dwudziestu siedmiu stolicach krajów Unii Europejskiej w ramach obchodów. Dzień Wolontariatu Pracowniczego jest jednym z najważniejszych jego wydarzeń.

Obchody Dnia Wolontariatu Pracowniczego będą bogate w wydarzenia. Oprócz paneli dyskusyjnych, warsztatów i spotkań z ekspertami, organizowanymi przez firmy i fundacje korporacyjne, akcji wolontariackich prowadzonych przez organizacje pozarządowe we współpracy z firmami, zostaną rozdane nagrody dla dziennikarzy zajmujących się tematyką wolontariatu. Jednym z wyzwań, przed jakimi stoi bowiem idea odpowiedzialności społecznej i zaangażowania społecznego pracowników, to świadomość konieczności wspólnego działania, budowania społecznych partnerstw, uczenia się od siebie nawzajem.

Fundacja BGŻ, oficjalny partner wydarzenia, jest koordynatorem programu wolontariatu pracowniczego w Banku BGŻ.  W 2011 r., w ramach inauguracji programu, poprowadzi konkurs grantowy, dzięki któremu, pracownicy BGŻ będą mogli realizować swoje pomysły na lokalne zaangażowanie społeczne uzyskując od Fundacji pełne wsparcie na realizację projektów wolontariackich – merytoryczne, finansowe i logistyczne. 

Patronat nad polskim etapem EYV2011Tour objęła Komisja Europejska, opiekę sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Za koordynację i organizację Dnia Wolontariatu Pracowniczego odpowiada Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu


Więcej informacji pod adresem www.wolontariatpracowniczy.pl


 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy