Pożyczka Wiadomości branżowe

Fundacja BGŻ nagrodziła przedsiębiorców społecznych

Podczas Dnia Przedsiębiorczości Społecznej nagrodzone zostały najlepsze projekty ekonomii społecznej , a więc takie, które łączą w sobie realizację celów biznesowych i rozwiązań problemów społecznych. Gala wręczenia

Podczas Dnia Przedsiębiorczości Społecznej nagrodzone zostały najlepsze projekty ekonomii społecznej , a więc takie, które łączą w sobie realizację celów biznesowych i rozwiązań problemów społecznych. Gala wręczenia nagród odbyła się 18 listopada.

Fundacja BGŻ, świadoma, jak rozwój ekonomii społecznej istotny jest dla rozwoju środowisk lokalnych, wspierała Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych przy organizacji konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne. Obejmując patronat nad kategorią „Najlepszy pomysł na rozwój”, kierowaną do małych przedsiębiorstw o obrotach niższych niż 100.000 zł, zdecydowała się na ufundowanie nagród dla najlepszych. Czterem zwycięzcom Fundacja BGŻ przyznała wsparcie finansowe o łącznej kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowych projektów i sfinansowanie bieżącej działalności. Nagroda główna w kategorii „najlepszy pomysł na rozwój” powędrowała do spółdzielni socjalnej „INTEGRACJA” w Bielsku Podlaskim.

- Codzienna działalność laureatów udowadnia, że ekonomia społeczna w Polsce idzie w dobrym kierunku.  – powiedziała Małgorzata Zdzienicka – Grabarz, prezes Zarządu Fundacji BGŻ. Każdy z ponad 40 przedsiębiorców, którzy zgłosili się do konkursu łączy w sobie zmysł przedsiębiorczości z umiejętnością dostrzeżenia i wykorzystania potencjału społecznego. I takie inicjatywy właśnie, szczególnie w trudnych czasach, zasługują na uznanie i wsparcie – dodała prezes.

Pomoc finansowa uzyskana od Fundacji BGŻ to jednak nie wszystko. To także zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne pracowników Banku BGŻ. Podczas seminarium prowadzonego przez partnerów konkursu dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, doradcy i analitycy finansowi Banku prowadzili warsztat na temat instrumentów finansowych i zarządzania finansami. Uczestnicy seminarium wspólnie zastanawiali się nad możliwościami współpracy i rozwoju.

– Bank BGŻ jest bankiem lokalnych społeczności. Chcąc pomóc w rozwoju środowisk lokalnych i całych regionów, chcemy także współdziałać z innymi, którzy za cel stawiają sobie dobro wspólne. Uczmy się ze sobą rozmawiać i poznawać swoje wzajemne oczekiwania – rozpoczął warsztat Jaromir Jędras, Dyrektor Biura Partnerów  Biznesowych w Banku BGŻ, wiceprezes Fundacji BGŻ. Nie jesteśmy tutaj dlatego, że widzimy w Was potencjalnych klientów. Jesteśmy tu dziś dlatego, że widzimy w Was partnerów, którym w tym momencie chcemy pomóc.

Zwycięzcy kategorii „Najlepszy Pomysł na Rozwój”, a także pozostali laureaci konkursu, mogą liczyć na pomoc ekspertów i doradców w lokalnych oddziałach Banku BGŻ.

Więcej informacji o pozostałych finalistach: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/704226.html

Więcej informacji o ekspertach oraz Radzie Konkursu:  http://www.konkurs-es.pl/x/625100

Więcej informacji o organizatorach: http://fise.org.pl/

Więcej informacji o Fundacji BGŻ: www.fundacja.bgz.pl

 

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Myczkowska

Rzecznik Prasowy Banku BGŻ

[email protected]

tel. (22) 860 43 40

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy