Pożyczka Wiadomości branżowe

Dobre wyniki faktoringu w Banku BGŻ

W ramach usługi faktoringu Bank BGŻ wykupił od stycznia do końca września 2012 roku ponad 120 tys. faktur o łącznej wartości 2 mld 332 mln zł. Porównując z analogicznym okresem 2011 roku, Bank osiągnął dynamikę na poziomie 16 proc.

Wzrost jest wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki promowania faktoringu oraz poszerzeniem oferty faktoringowej. Od początku roku do końca września Bank BGŻ pozyskał blisko 100 nowych klientów.

? Faktoring jako produkt od lat odnotowuje stabilne wzrosty. Jest to wynikiem co najmniej kilku czynników. Do kluczowych zaliczyć możemy coraz bardziej upowszechnioną wiedzę o produkcie wśród klientów, propagowanie przez banki finansowania powiązanego z konkretnymi przepływami finansowymi czy relatywnie krótki staż rynkowy polskich przedsiębiorstw, które nie zdążyły jeszcze zgromadzić własnych kapitałów niezbędnych do finansowania sprzedaży ? powiedział Maciej Czyż, dyrektor Biura Faktoringu.  Nie bez znaczenia jest też z reguły prostsza i szybsza ścieżka decyzyjna przyznawania faktoringu niż kredytu.

Oferta faktoringowa Banku BGŻ adresowana jest do przedsiębiorstw ze wszystkich segmentów rynku. Obecnie składa się na nią portfel produktów typowo faktoringowych, faktoring odwrotny oraz dyskonto pojedynczych wierzytelności.

 

 

Similar Posts