Dla firm

Biznespożyczka

Biznespożyczka w Expanderze Expander poszerza ofertę pożyczek gotówkowych o produkt przeznaczony dla drobnych przedsiębiorców. Od marca w oddziałach firmy doradczej dostępna będzie Biznespożyczka, udzielana przez

Biznespożyczka w Expanderze

Expander poszerza ofertę pożyczek gotówkowych o produkt przeznaczony dla drobnych przedsiębiorców. Od marca w oddziałach firmy doradczej dostępna będzie Biznespożyczka, udzielana przez Meritum Bank ICB S.A. Największą zaletą nowego produktu są proste procedury, dopasowane do sposobu funkcjonowania docelowych klientów. Dzięki temu mali przedsiębiorcy łatwiej i szybciej mają możliwość uzyskania finansowania. Pożyczka jest dostępna także dla osób rozliczających się z Urzędem Skarbowym ryczałtem i kartą podatkową.

Biznespożyczka to produkt złotówkowy, który umożliwia sfinansowanie dowolnego celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki niej drobni przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania środków bez nadmiernych procedur, zazwyczaj znacznie wydłużających czas oczekiwania na udzielenie pożyczki.

Produkt skierowany jest do osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. O Biznespożyczkę, podobnie jak w przypadku wielu ofert gotówkowych, można się starać w dwóch wariantach ? standardowym i uproszczonym. Podstawą rozpatrzenia wniosku na uproszczonych zasadach wariancie uproszczonym będzie dostarczenie jedynie zaświadczenia o wpisie do EDG, decyzji o nadaniu NIP i REGON oraz złożenie oświadczenia o średniej wysokości miesięcznego dochodu. W ten sposób będzie można uzyskać pożyczkę w wysokości od 15 do 20 tys. złotych. Ubieganie się o pożyczkę na warunkach standardowych wiąże się koniecznością przedstawienia większej ilości dokumentów, ale plusem tego rozwiązania jest możliwość zaciągnięcia pożyczki nawet na 150 tys. złotych. ?Podstawowym atutem Biznespożyczki, wyróżniającym ten produkt spośród oferty konkurencji, jest mała liczba wymaganych dokumentów. Co najważniejsze, nie wymagamy od naszych klientów dokumentów, których zdobycie jest czasochłonne, np. zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości w stosunku do tych instytucji. Takie podejście znacznie skraca czas niezbędny na rozpatrzenie wniosku? ? mówi Grzegorz Gawlik, doradca Expandera.

Dla większego komfortu klienci będą mogli skorzystać z opcji całkowicie dobrowolnego ubezpieczenia pożyczki. Jedyną formą zabezpieczenia pożyczki jest poręczenie współmałżonka. Ten warunek ma zastosowanie tylko, jeżeli pożyczkobiorca pozostaje w związku małżeńskim i nie ma rozdzielności majątkowej.

A to już wiesz?  ?CZYTELNIE UŚMIECHU? w 18 szpitalach w Polsce

Dzięki Biznespożyczce Expander stwarza możliwość uzyskania finansowania przedsiębiorcom bez względu na formę rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących działalność na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej. ?Dla większości mniejszych firm rozliczanie się z Urzędem Skarbowym poprzez którąś z najprostszych form, czyli ryczałt lub kartę podatkową jest korzystniejsze. Przy niższych dochodach jest to po prostu bardziej opłacalne, także z tego względu, że obie te formy rozliczania ograniczają ilość dokumentacji księgowej, jaką muszą prowadzić firmy. Pozwala to ograniczyć koszty obsługi finansowo-księgowej, a mali przedsiębiorcy cenią sobie każdą oszczędność? ? mówi Grzegorz Gawlik ? ?Do tej pory osoby prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z uproszczonych form opodatkowania, miały utrudniony dostęp do pożyczek. Ta oferta to zmieni? ? dodaje. Podkreśla przy tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zaliczyć koszty związane z pożyczką w ciężar kosztów podatkowych.

Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Biznespożyczki nie są pobierane żadne opłaty, a prowizja za jej udzielenie jest kredytowana, podobnie jak ewentualna składka ubezpieczeniowa. Pożyczkę można zaciągnąć, w zależności od wariantu, na okres od 6 do 36 lub 60 miesięcy.

Wprowadzenie Biznespożyczki Meritum Banku do wachlarza usług Expandera wiąże się z coraz większym znaczeniem, jakie w strategii firmy doradczej odgrywają pożyczki gotówkowe. ?Duża część naszych klientów to osoby prowadzące działalność gospodarczą, które poszukują sposobów finansowania swojej działalności. Wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, zwłaszcza w okresie, w którym dostęp do finansowania jest utrudniony? ? mówi Grzegorz Mann, wiceprezes Expandera. Expander oferuje już inne produkty gotówkowe Meritum Banku, a także BGŻ, GE Money Banku, mBanku oraz Pekao SA.

Szczegółowe informacje na temat Biznespożyczki dostępne są w oddziałach Expandera i Meritum Banku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy