Pożyczka Wiadomości branżowe

Bardzo mocna pozycja Banku BGŻ na rynku faktoringu

W ramach świadczenia usług faktoringowych, Bank BGŻ wykupił w 2011 roku ponad 109 tys. faktur o łącznej wartości 2,6 mld zł. Porównując z poprzednim rokiem, kiedy to wartość obrotów wyniosła 1,8 mld zł., Bank BGŻ osiągnął dynamikę na poziomie 45 proc.

– Bardzo dobre wyniki  to efekt kompleksowej oferty produktowej oraz wdrożenia nowoczesnego systemu do obsługi transakcji faktoringowych firmy Comarch – powiedziała Małgorzata Chmielewska, kierownik w Biurze Faktoringu.
W 2011 roku pozyskał 168 nowych klientów faktoringowych, a wartość nowych limitów wyniosła ponad 320 mln zł. – dodała M. Chmielewska.

Efektem zaangażowania Banku BGŻ w rozwój faktoringu jest dalszy wzrost liczby nowych klientów korporacyjnych korzystających z tej usługi oraz współpraca banku z coraz większą grupą odbiorców. Ze statystyk wynika, że przedsiębiorcy coraz efektywniej wykorzystują przyznane im przez Bank limity. Oferta faktoringowa Banku BGŻ adresowana jest do przedsiębiorstw ze wszystkich segmentów rynku.

Similar Posts