Pożyczka Wiadomości branżowe

Bardzo mocna pozycja Banku BGŻ na rynku faktoringu

W ramach świadczenia usług faktoringowych, Bank BGŻ wykupił w 2011 roku ponad 109 tys. faktur o łącznej wartości 2,6 mld zł. Porównując z poprzednim rokiem, kiedy to wartość obrotów wyniosła 1,8 mld zł., Bank BGŻ

W ramach świadczenia usług faktoringowych, Bank BGŻ wykupił w 2011 roku ponad 109 tys. faktur o łącznej wartości 2,6 mld zł. Porównując z poprzednim rokiem, kiedy to wartość obrotów wyniosła 1,8 mld zł., Bank BGŻ osiągnął dynamikę na poziomie 45 proc.

– Bardzo dobre wyniki  to efekt kompleksowej oferty produktowej oraz wdrożenia nowoczesnego systemu do obsługi transakcji faktoringowych firmy Comarch – powiedziała Małgorzata Chmielewska, kierownik w Biurze Faktoringu.
W 2011 roku pozyskał 168 nowych klientów faktoringowych, a wartość nowych limitów wyniosła ponad 320 mln zł. – dodała M. Chmielewska.

Efektem zaangażowania Banku BGŻ w rozwój faktoringu jest dalszy wzrost liczby nowych klientów korporacyjnych korzystających z tej usługi oraz współpraca banku z coraz większą grupą odbiorców. Ze statystyk wynika, że przedsiębiorcy coraz efektywniej wykorzystują przyznane im przez Bank limity. Oferta faktoringowa Banku BGŻ adresowana jest do przedsiębiorstw ze wszystkich segmentów rynku.

A to już wiesz?  Grupa Kredyt Banku po II kwartale

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy