Wiadomości branżowe

Bank Pocztowy w czołówce rynku

Liczba rachunków bieżących w Banku Pocztowym zwiększyła się w pierwszej połowie 2011 r. o 74 tysiące. Przyrost ten plasuje Bank w pierwszej czwórce rynku*. Na koniec czerwca 2011 r., Bank prowadził już 405 tys. kont

Liczba rachunków bieżących w Banku Pocztowym zwiększyła się w pierwszej połowie 2011 r. o 74 tysiące. Przyrost ten plasuje Bank w pierwszej czwórce rynku*. Na koniec czerwca 2011 r., Bank prowadził już 405 tys. kont osobistych.

Bank Pocztowy w pierwszej połowie roku kontynuował swój rozwój. Wśród kont największym zainteresowaniem Klientów cieszyły się: Pocztowe Konto Nestor oraz Pocztowe Konto Standard. Tak jak wszystkie konta oferowane przez Bank są one prowadzone bezpłatnie.

Większość kont osobistych dla Klientów detalicznych prowadzonych przez Bank Pocztowy (wg. stanu na koniec czerwca 2011 r.) to Pocztowe Konta Standard (58%), natomiast Pocztowe Konta Nestor stanowiły 42%. W pierwszym półroczu Bank zanotował znaczącą – 29% dynamikę wzrostu liczby Pocztowych Kont Nestor. W tym samym czasie dynamika wzrostu liczby Pocztowych Kont Standard wynosiła 18%.

Taki wzrost liczby kont pozwolił Bankowi Pocztowemu uplasować się w czołówce rankingu serwisu PR News, obrazującego przyrost liczby kont osobistych w Polsce w pierwszym półroczu 2011. Autorzy skupili się jedynie na rachunkach osobistych, pomijając konta oszczędnościowe. Aktualnie Polacy posiadają około 25 mln rachunków osobistych (prowadzonych tylko w złotówkach). Zwiększenie liczby rachunków o  74 tys. dało Bankowi Pocztowemu miejsce w pierwszej czwórce wśród banków w Polsce.

Pocztowe Konto Nestor jest adresowane do emerytów. Łączy w sobie cechy nowoczesnego konta bankowego (m.in. dostęp do bankowości internetowej Pocztowy24), wraz z cechami ważnymi dla Nestorów, takimi jak możliwość bezpłatnego dostarczenia pieniędzy do domu przez listonosza. Pocztowe Konto Standard oferuje dostęp do nowoczesnych usług bankowych, jak również kredytów w rachunku, karty kredytowej, płatniczej oraz do bankowości internetowej. Rachunki osobiste Banku Pocztowego są bezpłatne.

Dobre wyniki sprzedażowe Bank zawdzięcza nie tylko dobrej, dopasowanej do potrzeb grup docelowych ofercie, ale i rozległej sieci dystrybucyjnej liczącej obecnie ponad 2,1 tys. punktów. Na tę liczbę składają się: Pocztowe Stanowiska Finansowe, Mikrooddziały, Oddziały i placówki Banku, a także Spółka Dystrybucyjna. Bank dynamicznie rozwija sieć Mikrooddziałów – czyli 2 i 3-osobowych placówek zlokalizowanych na terenie urzędów pocztowych. Obecnie jest ich już 70, czyli aż o 50 więcej niż na początku roku. Uzupełnienie sieci sprzedaży stanowią mobilne kanały dystrybucji – Contact Centre oraz portal www.pocztowy.pl.

A to już wiesz?  Bank Pocztowy partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Bank kieruje swoją ofertę przede wszystkim do osób z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, a także emerytów i rencistów oraz tzw. nieubankowionych, czyli Polaków, którzy do tej pory nie korzystali z usług finansowych.

* Źródło: Ranking PRNews z 10.09.2011 r.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy