Pożyczka Wiadomości branżowe

Bank Pocztowy prowadzi już 700 tys. rachunków bieżących

13 listopada br. liczba Pocztowych Kont Standard i Nestor przekroczyła 700 tys. sztuk. Oznacza to przyrost o ponad 185 tys. od początku roku. 

?  Od początku roku aktywnie pozyskujemy nowych Klientów. W październiku wprowadziliśmy ofertę bezpłatnego opłacania rachunków w Placówkach Poczty Polskiej w ramach Pocztowego Konta Standard i Nestor, dzięki której liczymy na dalszy wzrost akwizycji nowych kont ? mówi Karolina Stefanowicz zastępca Dyrektora Departament Sprzedaży Bankowości Pocztowej ? Jest to początek akcji, więc nasza sieć powinna w najbliższym czasie jeszcze bardziej przyspieszyć ? dodała.

Na początku roku Bank Pocztowy prowadził 515 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor. Przyrost rok do roku (III kw.) wyniósł 225 tys. rachunków. ? W przyszłym roku zamierzamy otworzyć 400 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor ? podkreśla Karolina Stefanowicz. 

Pocztowe Konto Standard i Nestor są prowadzone bezpłatnie. W ramach konta Nestor Bank proponuje usługę bezpłatnego dostarczania gotówki przez listonosza pod wskazany adres. Minimalna kwota dostawy wynosi 10 zł. Pozwala to na wygodne dysponowanie gotówką, przy jednoczesnym zachowaniu przyzwyczajeń.

Bank Pocztowy w pierwszym półroczy zajął drugie miejsce na rynku w przyroście kont dla Klientów indywidualnych w rankingu eksperckim.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy