Pożyczka Wiadomości branżowe

Bank Pocztowy promuje finanse wśród seniorów

Bank Pocztowy wraz z Pocztą Polską uczestniczy w Dniach Seniora organizowanych przez ZUS.

Obecność Banku Pocztowego w organizowanych przez ZUS Dniach Seniora jest efektem wygrania przez konsorcjum Bank Pocztowy ? Poczta Polska konkursu przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest zachęcenie Nestorów do przyjmowania emerytur na rachunki bankowe.

Zgodnie z podpisaną umową, pracownicy Banku Pocztowego dyżurują w wybranych placówkach ZUS-u, gdzie mają możliwość dotarcia z ofertą do szerokiego grona emerytów i rencistów. Celem jest zaprezentowanie zalet Pocztowego Konta Nestor, którym konsorcjum Bank Pocztowy-Poczta Polska wygrało zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Konkurs. Co ważne dla tej grupy Klientów, proponowany przez Bank rachunek jest prowadzony bezpłatnie.

Ponadto zaletą Pocztowego Konta Nestor jest połączenie nowoczesnych usług bankowych z możliwościami utrzymania przyzwyczajeń przez Klientów. Konto to daje Klientom możliwość skorzystania z bezpłatnego dostarczania gotówki przez listonosza pod wskazany adres. Nestorzy mogą również skorzystać z karty płatniczej i kredytowej, jak również bankowości elektronicznej. Niedawno Pocztowe Konto Nestor wybrane zostało najlepszą ofertą dla Klienta tradycjonalisty zdaniem ekspertów Gazety Wyborczej.

Misją Banku Pocztowego jest prosta i dostępna bankowość, a jednym ze sposobów na jej realizację - edukacja finansowa społeczeństwa. Dlatego Bank stara się dotrzeć do Nestorów m.in. poprzez organizację wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku (Finanse w praktyce, czyli bankowość od kuchni), jak również akcje terenowe oraz materiały partnerskie w prasie.

Niekwestionowaną zaletą oferty konsorcjum Bank Pocztowy ? Poczta Polska jest możliwość obsługi konta, w tym wypłat gotówki, w największej w Polsce sieci dostępu do usług finansowych: w ponad 5 tys. placówkach Banku i Poczty na terenie całego kraju.

Dni Seniora odbyły się 14 czerwca w lokalnych oddziałach ZUS-u.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy