Pożyczka Wiadomości branżowe

Bank Pocztowy powiększa fundusze uzupełniające

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała wnioski złożone przez Bank Pocztowy dotyczące powiększenia jego funduszy uzupełniających o kwotę ponad 90 mln zł.

3 października KNF zaakceptowała zaliczenie 43 mln złotych do funduszy uzupełniających Banku Pocztowego. Środki te pochodzą z pożyczki podporządkowanej, która 8 lipca br. została udzielona Bankowi Pocztowemu przez jego większościowego akcjonariusza – Pocztę Polską S.A.

4 października KNF wyraziła zgodę na zaliczenie kwoty 47,34 mln zł pochodzącej z emisji obligacji podporządkowanych serii BP0721.

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego powiększyły fundusze uzupełniające Banku Pocztowego o kwotę ponad 90 mln zł.

Similar Posts