Pożyczka Wiadomości branżowe

Bank Pocztowy o Polsce powiatowej

Jak wspierać młodych przedsiębiorców w małych miejscowościach, na jakie bariery napotykają, a jakie szanse stwarza im lokalny rynek? Na te tematy dyskutowali goście Debaty, której partnerem był Bank Pocztowy.

Organizatorem Debaty ?Rzeczpospolita powiatowa - czynniki warunkujące aktywność zawodową młodych ludzi oraz rozwój biznesu w małych miejscowościach? był wydawca dziennika Rzeczpospolita, Presspublica. W dyskusji udział wzięli: Michał Boni (Minister Administracji i Cyfryzacji), prof. Małgorzata Zaleska (Członek Zarządu NBP), Jacek Męcina (Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej), Julian Zawistowski (Wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych), Przemysław Stangierski (Partner w AT Kearney) oraz Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego ? partnera debaty.

Eksperci dyskutowali na temat barier i szans, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy z małych miast i wsi, wskazując na różnice w porównaniu do większych ośrodków miejskich. Zastanawiali się, w jaki sposób zdynamizować przedsiębiorczość na tych obszarach i stworzyć większe możliwości rozwojowe, wspierające inicjatywy podejmowane przez młodych ludzi. Statystyki pokazują, że np. na Podkarpaciu na 1000 mieszkańców funkcjonują zaledwie 32 małe firmy, przy średniej krajowej wynoszącej 46.

Bank Pocztowy, którego misją jest walka z wykluczeniem finansowym, posiada ofertę dla mikroprzedsiębiorstw. Obsługuje niemal 180 tys. takich firm ? Ponad 60% naszych mikroprzedsiębiorców otworzyło Pocztowe Konto Firmowe w Placówce Pocztowej ? podkreślał Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Pokazuje to, że wciąż w małych miejscowościach mikroprzedsiębiorcy wybierają tradycyjny sposób kontaktu z bankiem, chętniej niż np. przez Internet.

Eksperci zwrócili uwagę na potrzebę lepszej edukacji finansowej osób.  Edukacja ta powinna dotyczyć nie tylko zasad ubiegania się np. o fundusze, ale również edukacji bankowej, przełamywania barier i stereotypów. Pomaga ona w zrozumieniu zjawisk zachodzących w biznesie. Potrzeby infrastrukturalne oraz innowacyjnej edukacji podkreślał Julian Zawistowski, Wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych.

Ważne jest polepszenie rynków, popytu na usługi, jak również infrastruktury bankowej. Nie można jednak zapominać o cyfryzacji i bankowości internetowej ? Cyfryzacja likwiduje dystans. Również dla młodych ludzi i biznesu ? powiedział podczas Debaty Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji. Potrzebę dalszego rozwoju tego procesu potwierdzają statystyki Banku Pocztowego. ? Z naszych obserwacji wynika, że jedynie 25% naszych mikroprzedsiębiorców z małych miasta korzysta z bankowości internetowej ? dodał Tomasz Bogus, Prezes Banku Pocztowego. 

Relację z debaty można obejrzeć i przeczytać na stronie Rzeczpospolitej. Jest to początek szerszej akcji Banku Pocztowego, która ma promować przedsiębiorczość, a także otwartość na nowe inicjatywy i zachęcać do przełamywania barier.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy