Pożyczka Wiadomości branżowe

Bank Pocztowy dla mniejszych miejscowości

Szymon Midera, Wiceprezes Banku Pocztowego, wziął udział w eksperckiej debacie dotyczącej bankowości w małych miejscowościach.

Ekspercka debata, w której udział wziął Wiceprezes Banku Pocztowego Szymon Midera, została przeprowadzona przez Dziennik Gazetę Prawną. Gośćmi byli również Jerzy Różyński (Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych) i dr Jerzy Głuszyński (TNS Pentor). Debatę prowadził Marcin Piasecki.

Obecność Banku Pocztowego podczas dyskusji była naturalna ? misją Banku Pocztowego jest prosta i dostępna bankowość, a sam Bank aktywnie działa na rzecz wyrównywania szans w dostępie do bankowości w małych miejscowościach. Prowadzi również działania z zakresu edukacji finansowej społeczeństwa. Eksperci dyskutowali o przyczynach zjawiska nieubankowienia oraz jego konsekwencjach zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Problem nieubankowienia dotyczy 6-9 mln Polaków. Wskaźnik ten plasuje Polskę w końcówce krajów Unii Europejskiej*. Co ważne, w ostatnich latach widać jednak systematyczny spadek liczebności tej grupy. Prowadzący debatę podkreślili istotną w tym rolę Banku Pocztowego, który jest obecnie przodującą instytucją pozyskującą nowych Klientów (raport PRNews).

? Prognozy są dość optymistyczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jeszcze w 2003 roku wskaźnik nieubankowienia sięgał 40 proc., a w 2025 r. ma on wynieść 18%. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja będzie się zdecydowanie poprawiać ? konkludował Szymon Midera.

Bank Pocztowy stara się przekonać nieubankowionych do korzystania z usług bankowych, pokazując płynące z tego korzyści. Służą temu akcje adresowane do ekspertów, jak również bezpośrednio do przedstawicieli grupy. Bank organizował m.in. ekspercki panel dyskusyjny podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Istotnym elementem strategii Banku są działania promujące usługi finansowe. Realizuje je m.in. poprzez akcje terenowe, materiały edukacyjne w prasie, wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz akcje uliczne. Bank Pocztowy unika przy tym skomplikowanej komunikacji, podkreślając zalety poszczególnych produktów. 

Elementem Strategii Banku Pocztowego na lata 2012-15 jest Strategiczne Partnerstwo z Pocztą Polską. Partnerstwo gwarantuje Bankowi dostęp do szerokiej sieci sprzedaży. ? W Europie Zachodniej mamy od lat do czynienia z silnymi trendami przekształcania poczty w instytucje finansowe ? opisywał podczas debaty Szymon Midera.

Bank Pocztowy dysponuje wiedzą praktyczną i teoretyczną. Dzięki badaniu przeprowadzonym z TNS Pentor w 2011 roku Bank posiada szeroki przekrój informacji opisujących grupę tzw. nieubankowionych.
 
*Eurobarometer 243 ? The Gallup Organization, Komisja Europejska, styczeń 2009.

Similar Posts