Pożyczka Wiadomości branżowe

Bank BGŻ publikuje raport odpowiedzialnego biznesu

W tym roku po raz pierwszy Bank BGŻ opublikował raport odpowiedzialnego biznesu „Bank lokalnych społeczności”. To ważny krok w kierunku udoskonalenia komunikacji Banku z otoczeniem. Jako instytucja zaufania publicznego Bank pełni

W tym roku po raz pierwszy Bank BGŻ opublikował raport odpowiedzialnego biznesu „Bank lokalnych społeczności”. To ważny krok w kierunku udoskonalenia komunikacji Banku z otoczeniem. Jako instytucja zaufania publicznego Bank pełni swoją misję w sposób odpowiedzialny, stawiając na zrównoważony rozwój czyli realizowanie założeń biznesowych  przy uwzględnieniu interesów pracowników, społeczności lokalnych, klientów oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Od momentu przyjęcia strategii społecznej odpowiedzialności w 2010 roku Bank buduje świadomość społeczną wewnątrz organizacji. Poprzez te działania staje się wiarygodnym partnerem, który nie tylko składa obietnice, ale też przedstawia dowody na podjęcie konkretnych działań. W 2012 roku te inicjatywy zostały nagrodzone pierwszym miejscem wśród spółek debiutujących w prestiżowym Rankingu Firm Odpowiedzialnych przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

Publikacja niniejszego raportu następuje po dwóch latach od wdrożenia strategii i z przekonaniem mogę stwierdzić, że Bank BGŻ jest firmą odpowiedzialną społecznie, zdeterminowaną do osiągnięcia wysokiej wartości rynkowej poprzez zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny z poszanowaniem zasobów naturalnych – powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes Zarządu Banku BGŻ.

Raport odpowiedzialnego biznesu pt. „Bank lokalnych społeczności” został sporządzony zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative G3.1 poziom aplikacji B. i obejmuje najważniejsze wydarzenia, kluczowe szanse i wyzwania dla społecznej odpowiedzialności Banku BGŻ, które miały miejsce w 2011 roku.

Od 2009 roku Bank BGŻ raportuje dane pozafinansowe według Global Reporting Initiative (GRI) w ramach wewnętrznego systemu raportowania. Corocznie zgromadzone dane poddawane są audytowi wewnętrznemu, a następnie uwzględniane w raportach zrównoważonego rozwoju dla całej grupy Rabobank, dostępnych na stronie www.annualreportsrabobank.com Raport w formie PDF dostepny jest tutaj. Został  on też wydrukowany  w minimalnym nakładzie  na papierze ekologicznym. Dostępna będzie również skrócona wersja w jęz.angielskim.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy