Pożyczka Wiadomości branżowe

Bank BGŻ i Filharmonia Narodowa wspólnie witają wiosnę

22 marca 2012 odbył się w Filharmonii Narodowej, w ramach Czwartkowych Spotkań Muzycznych koncert dla dzieci i młodzieży wspierany przez Bank BGŻ. W cyklu tym biorą udział również dzieci, które na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Na ten koncert zostali zaproszeni uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Helenowie oraz podopieczni  Rodzinnego Domu Dziecka w Wesołej.

– Czwartkowe Spotkania Muzyczne od lat służą edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Niezwykle istotne jest dla nas, aby wszyscy mieli do niej jednakowy dostęp – muzyka ma dla młodych ludzi wielkie znaczenie - rozwija nowe zainteresowania, uczy wrażliwości – powiedział Jerzy Noworol, kierownik Działu Promocji Filharmonii Narodowej. Filharmonia, przy wsparciu Banku BGŻ, nie tylko troszczy się o ułatwienie uczestnictwa w koncertach młodzieży na wózkach inwalidzkich, artyści naszej Filharmonii odwiedzają co miesiąc ponad 240 szkół ze specjalnie przygotowanymi dla nich koncertami edukacyjnymi.

Koncerty edukacyjne to kolejna, wspólna inicjatywa Banku BGŻ i Filharmonii Narodowej na rzecz dzieci i młodzieży. Od września 2011, w 1461 koncertach muzyków Filharmonii Narodowej pod hasłem „Spotkania z Muzyką” w siedmiu województwach, uczestniczyło ponad 200 tys. dzieci z mniejszych miejscowości.

Więcej informacji: www.bankbgz.pl oraz www.filharmonia.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy