Pożyczka articles

500+ na pierwsze dziecko – na co rodzice przeznaczają uzyskane środki?

Warszawa, 18 września 2019 INFORMACJA PRASOWA 500+ na pierwsze dziecko – na co rodzice przeznaczają uzyskane środki? Zdecydowana większość przeznaczy dodatkowe środki przede wszystkim ogólnie na dziecko i jego edukację 15% rodziców zaoszczędzi pieniądze z programu 500+ – to wyższy odsetek niż wśród ogółu Polaków Polacy korzystający z programu 500+ na pierwsze dziecko, planują przeznaczyć dodatkowe fundusze przede wszystkim na życie – zakup ubrań, artykułów szkolnych, zabawek czy jedzenia.…

500+ na pierwsze dziecko – na co rodzice przeznaczają uzyskane środki?

Warszawa, 18 września 2019 INFORMACJA PRASOWA 500+ na pierwsze dziecko – na co rodzice przeznaczają uzyskane środki? Zdecydowana większość przeznaczy dodatkowe środki przede wszystkim ogólnie na dziecko i jego edukację 15% rodziców zaoszczędzi pieniądze z programu 500+ – to wyższy odsetek niż wśród ogółu Polaków Polacy korzystający z programu 500+ na pierwsze dziecko, planują przeznaczyć dodatkowe fundusze przede wszystkim na życie – zakup ubrań, artykułów szkolnych, zabawek czy jedzenia.…

Fortinet ogłosił wyniki finansowe za II kwartał 2019 roku

Fortinet ogłosił wyniki finansowe za II kwartał 2019 roku Warszawa, 12 sierpnia 2019 r. Fortinet, globalny dostawca zaawansowanych cyberzabezpieczeń, przedstawił wyniki finansowe za II kwartał 2019 roku. Wybrane pozycje prezentują się następująco: • Przychody: 521,7 mln USD, wzrost o 18% rok do roku • Kwota zafakturowanych zamówień: 622,4 mln USD, wzrost o 21% rok do roku • Przychody przyszłych okresów: 1,87 mld USD, wzrost o 27% rok do roku • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP: 0,42 USD • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,581 USD • Marża operacyjna GAAP: 14% • Marża operacyjna inna niż GAAP: 24% • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 195,1 mln USD • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 177,8 mln USD – Nasza oferta, na którą składa się architektura Fortinet Security Fabric, rozwiązania dla sieci SD-WAN i zabezpieczenia dla chmury, przyczyniła się do wzrostu przychodów o 21% w stosunku rok do roku.…

Obsługa klienta w instytucjach: skarbówka wygrywa z ZUS

Obsługa klienta w instytucjach: skarbówka wygrywa z ZUS Blisko połowa mikroprzedsiębiorców dobrze ocenia standardy obsługi urzędników skarbówki. Słabiej pod tym względem wypada ZUS, w przypadku którego dobre zdanie ma 38% – wynika z Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy inFakt.…
Top